Knygos „Moderniųjų iniciatyvų ir tradicijos dialogas: surinkimininkų judėjimas Prūsijos Lietuvoje“ pristatymas

Spalio 14 d., trečiadienį, 17 val. 30 min., Bažnytinio paveldo muziejuje (Šv. Mykolo g. 9, Vilnius) vyks Lietuvių kalbos instituto parengto straipsnių rinkinio „Moderniųjų iniciatyvų ir tradicijos dialogas: surinkimininkų judėjimas Prūsijos Lietuvoje“ pristatymas.

Straipsnių rinkinyje ypatingas dėmesys skiriamas savitam protestantiškos aplinkos reiškiniui, gyvavusiam daugiau nei 200 metų Prūsijos Lietuvoje, – surinkimininkų judėjimui. XIX amžiuje surinkimininkų (arba maldininkų) judėjimas pasireiškė veržliomis pasaulietiškomis (liaudiškomis) iniciatyvomis – namų pamaldomis, vadinamaisiais surinkimais. Namų pamaldose surinkimų dalyviai meldėsi iš Biblijos, Johanno Arndto knygų ir giedojo pietistines giesmes. Pamaldas organizavo ir joms vadovavo sakytojas. Keliaujančiais surinkimų vadovais paprastai tapdavę asketiškus liuteroniškus idealus puoselėjantys mokytojai, ūkininkai ar amatininkai. Judėjimas formavosi ne kaip akademinis ar Bažnyčios atstovų inspiruojamas sąjūdis, o pasireiškė žemesnio visuomenės sluoksnio religiniu entuziazmu. XIX amžiuje surinkimininkų judėjimas atspindėjo bendras Vakarų Europoje ir Šiaurės Amerikoje vykusių religinių procesų, judėjimų tendencijas. Galimos sąsajos su protestantiškuose kraštuose užgimusiu Prabudusiųjų judėjimu (angl. Awakening Movement, vok. Erweckungsbewegung).

Straipsnių rinkinyje pateikiami penki straipsniai (Dariaus Petkūno, Žavintos Sidabraitės, Ingos Strungytės-Liugienės, Mindaugo Šinkūno ir Justynos Prusinowskos), kuriuose analizuojama liuteroniško pietizmo kiltis, Prūsijos Lietuvos bažnytinės ir surinkimininkų raštijos (giesmynų ir pastoralinių veikalų) kalba, tiriama surinkimininkų literatūra žanriniu požiūriu. Lenkų kalba parengtas straipsnis labiau istoriografinio pobūdžio, skirtas lenkų autorių darbams, jų indėliui tiriant surinkimininkų judėjimo istoriją Mozūrijoje aptarti. Rinkinyje publikuoti tyrimai atskleidžia tarpdisciplininių tyrimų galimybes, iš įvairių perspektyvų leidžia pažvelgti į Prūsijos Lietuvos kultūrai ir praktiniam lietuvio gyvenimui įtakos turėjusį religinį reiškinį.

Pristatyme dalyvaus straipsnių autoriai habil. dr. Darius Petkūnas (Klaipėdos universitetas), dr. Mindaugas Šinkūnas (Lietuvių kalbos institutas), dr. Inga Strungytė-Liugienė (Lietuvių kalbos institutas) ir rinkinio recenzentė doc. dr. Vilma Zubaitienė (Vilniaus universitetas). Renginį moderuos prof. habil. dr. Dainora Pociūtė (Vilniaus universitetas). Renginys nemokamas. Maloniai kviečiame!

Būtina išankstinė registracija. Daugiau informacijos tel. + 370 5 269 7800Organizatoriai: Lietuvių kalbos institutas, Bažnytinio paveldo muziejus