Lietuvių kalbos institutą tarptautiniai ekspertai įvertino puikiai

Šiais metais tarptautiniai ekspertai vertino Lietuvos mokslo institucijų mokslo kokybę. Lietuvių kalbos institutas įvertintas puikiai ir surinko aukščiausius balus pagal ekonominį ir socialinį poveikį šaliai bei potencialą vystytis.

Palyginamojo ekspertinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo rezultatai (anglų kalba): https://www.mosta.lt/lt/palyginamasis-ekspertinis-mtep-vertinimas/rezultatai