Išleista Ritos Miliūnaitės monografija – „Kalbos normos ir jų savireguliacija interneto bendruomenėje“

Išleista nauja Ritos Miliūnaitės monografija – „Kalbos normos ir jų savireguliacija interneto bendruomenėje“. Joje nagrinėjama, kiek ir kaip kalbos normas bei jų pokyčius reguliuoja ne kalbos specialistai, o paprasti žmonės, susibūrę įvairiakalbėse interneto bendruomenėse.

Knyga veda skaitytoją nuo plačios aprėpties temų – kalbos ideologijų, kalbinių nuostatų – prie interneto bendruomenės kalbinės veiklos ir internete gyvuojančių kalbos reiškinių. Autorė ieško atsakymų į klausimus: kaip žmonių kalbinę elgseną, kalbos raidą, bendrinės kalbos tvarkybą veikia daugialypė interneto terpė? kaip internete gyvuoja ir sąveikauja kalbos ideologijos? kas yra naujieji kalbos autoritetai? kaip interneto bendruomenė suvokia kalbos normas ir reiškia su viešąja kalba susijusius lūkesčius?

Kalbos normų savireguliacija parodoma kaip objektyvus, oficialiąją kalbos politiką papildantis reiškinys, ypač išryškėjęs Europos bendrinių kalbų postandartizacijos laikotarpiu.

Knygą galima įsigyti Lietuvių kalbos instituto knygyne ir didžiuosiuose Lietuvos knygynuose. Daugiau informacijos el. p.: