Kviečiame nuotoliniu būdu dalyvauti „Europos kalbų tinklo (2019–2021)“ Baltijos šalių seminare!

Rugsėjo 21 d., nuo 13.00 iki 16.30 val., nuotoliniu būdu vyks tarptautinis Europos Sąjungos finansuojamo projekto „Europos kalbų tinklas (2019–2021)“ (EKT) Baltijos šalių seminaras.

2019 m. pabaigoje Lietuvių kalbos institutas pasirašė subtiekimo sutartį su projekto „Europos kalbų tinklas (2019–2021)“ (EKT), kuris finansuojamas iš Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ pagal dotacijos susitarimą Nr. 825627 (ELG), koordinatoriumi Vokietijos dirbtinio intelekto tyrimų centru.

„Šio projekto metu kuriama lanksti debesijos platforma, suteiksianti lengvai integruojamą prieigą prie komercinių ir nekomercinių kalbų technologijų paslaugų ir duomenų rinkinių visomis Europos kalbomis, įskaitant šimtus įrankių ir paslaugų, taip pat tūkstančius duomenų rinkinių ir išteklių. Lietuvių kalbos institutui svarbu, kad ne tik mes turėtume prieigą prie kalbų technologijų paslaugų ir išteklių, bet ir kad lietuvių kalba ir jos ištekliai būtų įtraukti į kuriamą platformą. Sukurtas platus 32 nacionalinių kompetencijos centrų tinklas, veikiantis kaip vietinis ir nacionalinis tiltas į EKT konsorciumą bei EKT debesijos platformą. Nuo 2019 m. Lietuvoje toks centras – Lietuvių kalbos institutas“, – teigia Lietuvių kalbos instituto direktorė dr. Albina Auksoriūtė. 

Seminarą organizuoja EKT nacionaliniai kompetencijos centrai Baltijos šalyse. Jiems atstovauja: Albina Auksoriūtė, Lietuvių kalbos institutas; Inguna Skadiņa, Latvijos universiteto Matematikos ir informatikos institutas; Kadri Vare, Estijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Kalbos politikos departamentas. Renginio partneris – Vytauto Didžiojo universiteto Kompiuterinės lingvistikos centras.

Nuotoliniu būdu vyksiančio seminaro metu pranešimus skaitys Jurgita Jaroslavienė (Lietuvių kalbos institutas, Lietuva), Arūnas Mark (Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, Lietuva), Asta Mitkevičienė (Lietuvių kalbos institutas, Lietuva), Gediminas Navickas (Vilniaus universitetas, Lietuva), Andrius Utka (Vytauto Didžiojo universitetas), Inguna Skadiņa (Latvijos universitetas, Latvija), Kadri Vare (Estijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Estija) ir Andrejs Vasiļjevs (Tildės bendrovė, Latvija). 

Visų, norinčių dalyvauti seminare nuotoliniu būdu, prašome ne vėliau kaip iki rugsėjo 11 d. užsiregistruoti šiuo adresu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8AO8MXxZQWjTXjQoPqCcPCjBucyHCwYT7JoxQB_orNO9mjQ/viewform?usp=sf_link. Prisijungimo prie renginio nuorodą ir instrukcijas, kaip prisijungti naudojantis platforma Adobe Connect, Jūsų užregistruotu el. paštu atsiųsime iki rugsėjo 18 d. Užsiregistruodami klausytojai įsipareigoja neplatinti ir nekopijuoti vaizdinės, garsinės ir kitokios seminaro medžiagos be raštiško pranešėjų sutikimo.

Daugiau informacijos apie EKT žr. adresu https://www.european-language-grid.eu. Informacija apie EKT Baltijos šalių seminarą lietuvių ir anglų kalbomis pateikiama Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto svetainėse: http://lki.lt/tarptautiniai-rysiai/ ir https://klc.vdu.lt/hlt/elg-seminar.

 

Renginio programa:

Pirmininkauja / Chaired by ALBINA AUKSORIŪTĖ, ANDRIUS UTKA

13.00–13.10 Sveikinimo žodis / Welcoming address

13.10–13.50 ANDREJS VASIĻJEVS (Tildės bendrovė / Tilde Company)

European Language Grid Towards the Primary Platform for Language Technologies in Europe 

13.50–14.10 INGUNA SKADIŅA (Latvijos universiteto Matematikos ir informatikos institutas/ Institute of Mathematics and Computer Science, University of Latvia)

Latvian Language Technology Landscape in 2020: Some Important Achievements after White Papers

14.10–14.30 KADRI VARE (Estijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija / Estonian Ministry of Education and Research)

Development of Language Technology in Estonia 

14.30–14.50 Diskusijos ir kavos pertrauka / Discussions and coffee break

14.50–15.10 ARŪNAS MARK (Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra / Agency for Science, Innovation and Technology)

Impact of AI and Language Technologies in Lithuania

15.10–15.30 ANDRIUS UTKA (Vytauto Didžiojo universitetas / Vytautas Magnus University)

Development and Research in Lithuanian Language Technologies (20162020)

15.30–15.50 GEDIMINAS NAVICKAS (Vilniaus universitetas / Vilnius University)

Lithuanian Speech Technologies for Mobile Environment LIEPA2

15.50–16.10 JURGITA JAROSLAVIENĖ (Lietuvių kalbos institutas / Institute of the Lithuanian Language)

Development of the Online Platform E. KALBA (e-Language): Increasing the Accessibility and Usability of Lithuanian Language Resources and e-Services 

16.10–16.15 ASTA MITKEVIČIENĖ (Lietuvių kalbos institutas / Institute of the Lithuanian Language)

Poster presentation Federated eTranslation TermBank Network

16.15–16.30 Diskusijos / Discussions