Kviečiame į prof. dr. Dorotos Krystynos Rembiszewskos paskaitą „Regioniniai tarminiai žodynai – metodologinės problemos ir kultūrinis-folklorinis kontekstas“

Šių metų gegužės 10 d. 14 val. Lietuvių kalbos instituto bibliotekoje Lenkijos mokslų akademijos Slavistikos instituto prof. dr. Dorota Krystyna Rembiszewska skaitys paskaitą „Regioniniai tarminiai žodynai – metodologinės problemos ir kultūrinis-folklorinis kontekstas“ („Regionalne słowniki gwarowe – problemy metodologiczne oraz konteksty kulturowo-folklorystyczne“) (lenkų kalba).

Paskaitoje numatoma aptarti lenkų regioninių tarminių žodynų metodologines problemas, jų specifiką lyginant su bendraisiais lenkų kalbos žodynais. Daugiausia dėmesio bus skiriama šiaurės rytų Lenkijos dalies, kurioje ryškūs lenkų, rytų slavų ir lietuvių kalbų kontaktai, žodynams. Bus pateikta pasirinktų minėtos srities žodynų makro- ir mikrostruktūros charakteristika. Taip pat bus nagrinėjami kultūros, folkloro kontekstai, būdingi tik tam tikriems Lenkijos regionams. Šiaurinės Lenkijos regiono daugiakultūriškumą ir daugiakonfesį pobūdį vaizdžiai iliustruoja atskirų vietovių ir didesnių teritorijų tarminiai žodynai (pvz.: Słownik dialektu knyszyńskiego Czesława Kudzinowskiego; Słownik gwary staroobrzędowców mieszkających w Polsce, Ilustrowany leksykon kultury i gwary podhalańskiej, sudarytoja Józefa Kąsia).