Konferencijos „Modernybės ir tradicijos sampyna: surinkimininkų judėjimas Mažojoje Lietuvoje“ akimirkos

Plenarinio posėdžio pirminininkės prof. dr. Jolanta Zabarskaitė ir dr. Inga Strungytė Liugienė

2017 m. gruodžio 1–2 d. Lietuvių kalbos institute vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Modernybės ir tradicijų sampyna: surinkimininkų judėjimas Mažojojoje Lietuvoje“.
Konferencija buvo skiriama paminėti Reformacijos 500 metų sukaktį. Ypatingas dėme­sys skirtas savitam protestantiškosios aplinkos reiškiniui, gyvavusiam dau­giau nei 200 metų – surinkimininkų judėjimui – kultūros reiškiniui, pasižymėjusiam veržliomis bendruomeninėmis ir kūrybinėmis iniciatyvomis, kurių ištakos sieka klasikinio pietizmo epochą.
Renginį paįvairino kultūrinė programa: buvo atidaryta paroda „Kas man žemės skarbas“, giedojo choras „Brevis“ (meno vadovas ir dirigentas Gintautas Venislovas), poetinius perskyrimus užpildė Romualdas Skunčikas.

Daugiau konferencijos akimirkų

Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis 

dr. Inga Strungytė-Liugienė „XIX a. surinkimininkų himnodijos savitumas“

habil. dr. Christiane Schiller „Halės pietizmo įtaka Prūsijos Lietuvai“