Išleista nauja dr. Agnės Čepaitienės ir prof. habil. dr. Danguolės Mikulėnienės mokslo studija „Tarmynas – Lietuvos vietinių kalbos variantų duomenų bazės modelis“

Išleista nauja mokslo studija Tarmynas – Lietuvos vietinių kalbos variantų duomenų bazės modelis. Šios mokslo studijos autorės – Geolingvistikos centro vadovė, vyriausioji mokslo darbuotoja prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė ir šio centro mokslo darbuotoja dr. Agnė Čepaitienė.

Mokslo studijoje pristatomas geografinių informacinių sistemų pagrindu sukurtas Lietuvos vietinių kalbos variantų duomenynas, arba Tarmynas: trumpai supažindinama su Tarmyno pagrindu – Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro Tarmių archyvu, atsižvelgiant į teorinį Tarmyno pagrindą, aptariama Tarmyno struktūra ir Tarmyne teikiamos duomenų rinkimo, analizės ir viešinimo galimybės.

Studija iliustruojama gausia heterogeniška Tarmyno medžiaga: garso įrašais, tarptautine fonetine abėcėle užrašytais tekstais, pirmine ir neredaguota Lietuvių kalbos atlaso medžiaga, kalbininkų rankraščiais, skelbimų, iškabų, kapinių nuotraukomis, socioekonominiais ir sociokultūriniais duomenimis, sociolingvistinių ir perceptyviosios dialektologijos anketų pavyzdžiais ir kt. Tai yra kalbiniais, kalbinio kraštovaizdžio ir gyventojų nuostatų tyrimų rezultatų duomenimis, pravarčiais tiek tradicinei, tiek ir multimodaliajai dialektologijai.

Tarmynas prieinamas Geolingvistikos portale https://maps.lki.lt/.