Filologijos mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkurso informacija

Filologijos mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursą laimėjo du Lietuvių kalbos instituto kandidatai: akad. prof. habil. dr. Grasilda Blažienė (tematika „Socialinė ir psichologinė lingvistika“, potemė „Lietuvių ir ukrainiečių urbanonimai – kultūrinės atminties įspaudai“) ir prof. habil. dr. Sergejus Temčinas (tematika „Kalbų ir kultūrų ryšiai“, potemė „Iš lotynų kalbos versto lenkiško veikalo Wielkie Zwierciadło Przykładów (Magnum Speculum Exemplorum) vertimai į rusėnų kalbą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kirilinėje rankraštinėje tradicijoje: kalbų ir kultūrų sąveika“).

Konkursą organizavo Vytauto Didžiojo universitetas kartu su Klaipėdos universitetu, Lietuvių kalbos institutu ir Vilniaus universitetu.