Lietuvių kalbos instituto mokslininkės dalyvavo knygos „Leipalingio apylinkių tekstai“ pristatyme

2019 m. lapkričio 8 d. Leipalingio progimnazijos A. Volungevičiaus kraštotyros muziejuje vyko knygos „Leipalingio apylinkių tekstai“ pristatymas. Jame dalyvavo Lietuvių kalbos instituto vyriausiosios darbuotojos dr. Rima Bakšienė ir dr. Asta Leskauskaitė, mokytoja, rašytoja ir tautotyrininkė Onutė Alesiūtė-Bleizgienė, Leipalingio progimnazijos folkloro kolektyvas „Gurinukai“ (vadovė – mokytoja Leonora Mockevičienė). Renginyje taip pat diskutuota Leipalingio bendruomenei aktualiais bendrinės kalbos vartosenos ir tarmių gyvybingumo klausimais.