Dr. Rita Miliūnaitė vedė seminarą „Naujažodžiai dabartinėje lietuvių kalboje, arba nuo spam’o iki brukalo“

2022 m. rugsėjo 14 d. Bendrinės kalbos tyrimų centro vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Rita Miliūnaitė vedė seminarą Europos Sąjungos institucijų vertėjams ir redaktoriams „Naujažodžiai dabartinėje lietuvių kalboje, arba nuo spam’o iki brukalo“ ir atsakė į seminaro dalyvių klausimus.

Mokslininkė papasakojo, kaip šiandien leksikografijoje apibrėžiami naujažodžiai, kaip kaupiamas Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas, nagrinėjo naujažodžių (naujųjų skolinių, naujadarų, naujų žodžių reikšmių) santykį su bendrinės kalbos normomis, aptarė svarbiausius naujažodžių norminimo kriterijus.