Dr. Onos Aleknavičienės paskaita „Politinė valia ir kalba: kaip pasireiškia ir ką reiškia“

Šių metų vasario 15 d. Lietuvių kalbos institute vyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti skirtas renginys.

Sveikinimo žodžius tarė Lietuvių kalbos instituto direktorė dr. Albina Auksoriūtė, Lietuvos Respublikos Seimo nariai Audronius Ažubalis, Stasys Tumėnas ir Robertas Šarknickas.

Raštijos paveldo tyrimų centro vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Ona Aleknavičienė skaitė paskaitą „Politinė valia ir kalba: kaip pasireiškia ir ką reiškia“.

Meninę programą atliko operos solistė Aurelija Stasiulytė, jai akompanavo pianistė Evelina Pilipavičiūtė-Juraškienė.