Daukšių apylinkių tekstai

„Daukšių tarmių tekstai“ tęsia Lietuvių kalbos institute leidžiamą tarminių šaltinių seriją „Tarmių tekstynas“. Tai dešimtasis serijos leidinys, kuriame pristatoma Daukšių ir jo apylinkių šnekta, priklausanti vakarų aukštaičių kauniškių patarmei. Jį sudaro knyga ir kompaktinė plokštelė su garso įrašais.

Šiame leidinyje glaustai aptarta Daukšių miestelio ir jo apylinkių istorija, XX a. pr. – XXI a. pr. sociolingvistinė situacija, apžvelgtos svarbiausios ir ryškiausios fonologijos, akcentologijos, morfologijos, sintaksės bei leksikos ypatybės. Išsamia fonetine transkripcija užrašytuose tarminiuose pasakojimuose atsispindi krašto istorija, buitis, žmonių pasaulėvoka, papročiai ir tradicijos, kasdieniai darbai, šventės, šeimos, giminės, kaimynų ir bičiulių santykiai, prisiminimai apie įvairius gyvenimo tarpsnius.

Knygą sudarė, įvadą ir komentarus parašė bei kompaktinę plokštelę sudarė dr. Rima Bakšienė. Kompaktinę plokštelę sudarė dr. Agnė Čepaitienė, kompaktinę plokštelę programavo Evaldas Ožeraitis, žemėlapius braižė Laura Geržotaitė, nuotraukų autoriai Rima Bakšienė ir Zenonas Meškelevičius. Leidinį recenzavo doc. dr. Rūta Kazlauskaitė, doc. dr. Lina Murinienė.

Knygos ir kompaktinės plokštelės rengimą bei leidimą rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija iš Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų bei Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos lėšų.

 

Leidinį galima įsigyti Lietuvių kalbos instituto knygynėlyje. Daugiau informacijos el. p. .