Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro darbuotojos dr. Dovilė Tamulaitienė ir jaunesn. m. d. Dalia Sviderskienė skaitė pranešimus Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos rengtoje 11-oje tarptautinėje tarpdisciplininėje mokslinėje konferencijoje „Regionas: istorija, kultūra, kalba“

2022 m. gegužės 19–20 d. Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos rengtoje 11-oje tarptautinėje tarpdisciplininėje mokslinėje konferencijoje „Regionas: istorija, kultūra, kalba“ dalyvavo Lietuvių kalbos instituto Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro darbuotojos dr. Dovilė Tamulaitienė ir jaunesn. m. d. Dalia Sviderskienė.

D. Tamulaitienė skaitė pranešimą „Birštono valsčiaus vandenvardžiai (tarpukario duomenys)“. Pranešime kilmės ir darybos požiūriu buvo aptarti tarpukario vietovardžių rinkiniuose – „Žemės vardų“ (1935 m.) anketose ir PKK kartotekoje – fiksuoti Alytaus apskrities Birštono valsčiaus vandenvardžiai (upių, upelių, griovių vardai). Remiantis analizuotais duomenimis, atkreiptas dėmesys į regioninės onomastikos tyrimų aktualumą ir tolesnių tyrimų galimybes.

D. Sviderskienė skaitė pranešimą „Šeimyniškėlių kaimo erdvės organizacija ir suvokimo ypatumai“. Pranešime, remiantis pasirinktu pačiu gausiausiu (100 vnt.) ir toponomastine įvairove pasižymėjusiu Utenos apskrities Anykščių valsčiaus Šeimyniškėlių kaimo „Žemės vardų“ anketos (1937 m.) vietovardžių rinkiniu, buvo pristatyti atliktos kompleksinės šių onimų analizės rezultatai. Standartizuotuose anketų lapuose apklausos būdu iš pateikėjų gauta informacija apie gyvenvietės struktūrą, kraštovaizdžio detales, vietos gyventojų patirtimi grįstos pastabos leido į gyvenvietės erdvę pažvelgti „iš vidaus“, suprasti onomastines ir psichologines vietų įvardijimo priežastis, to meto komunikacines ir orientacines vietų įvardijimo gaires, paaiškinti žemėvardžių lingvistinę raišką ir motyvaciją.

Dalis konferencijos programos buvo skirta asociacijos „Baltų centras“ 20-mečiui. Gegužės 20 d. D. Tamulaitienė kartu su kitais konferencijos dalyviais apsilankė Baltų kultūros pažinimo centre „Baltų kelias“.

Plačiau apie konferenciją: https://www.sa.vu.lt/naujienos/964-11-oji-tarptautine-tarpdisciplinine-moksline-konferencija-regionas-istorija-kultura-kalba