Atnaujinti „Kanceliarinės kalbos patarimai“

Kanceliarinės kalbos patarimai, pasirodę 1993 m., sulaukė penkių knyginių leidimų (pagrindinis rengėjas Pranas Kniūkšta, taip pat prisidėjo Elena Oginskienė, Rasa Mielkuvienė, Dana Vainauskienė). 2007 m. išėjo 6-asis (internetinis) leidimas, pagal 5-ąjį leidimą.

2021 m. paskelbtas 7-asis (2-asis internetinis) papildytas leidimas, jį parengė ir papildymų tekstą parašė Rasuolė Vladarskienė.

Naujajame leidime pateiktas XXI a. pradžios administracinės lietuvių kalbos pokyčių ir naujovių vertinimas. Papildyti, patikslinti 136 antraštiniai straipsniai, aprašyti aktualiausi administracinės kalbos reiškiniai, nepatekę į ankstesnius leidimus, patikslintas pasikeitęs norminamasis administracinės kalbos reiškinių vertinimas. Antraštiniuose straipsniuose laikomasi patarimų principo, pirmiausia aptariama tai, kas tinkama ir vartotina, o tada nurodomi ir nevartotini dalykai.

Atnaujintas ne tik Kanceliarinės kalbos patarimų turinys, bet ir internetinė duomenų bazė, sukurta didesnių galimybių paieškos sistema (programuotojas Evaldas Ožeraitis).

Tai parankinis dokumentų rengėjų, vertėjų, redaktorių ir kalbos tvarkytojų leidinys, tačiau jame patarimų gali rasti visi, kam rūpi taisyklinga lietuvių kalba.

Kviečiame naudotis atnaujintais Kanceliarinės kalbos patarimais adresas http://kanceliariniaipatarimai.lki.lt/.