Archivum Lithuanicum 9

Klaipėdos universitetasf
Šiaulių universitetas
Lietuvių kalbos institutas
University of Illinois at Chicago
Vilniaus universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas

Archivum Lithuanicum
Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5
LT-10308, Vilnius, Lietuva
El. paštas / e-mail:

Leidykla / Publishing House
Harrassowitz Verlag
Kreuzberger Ring 7b-d, 65205, Wiesbaden, Germany Tel. +49 [0]611 530 999
Faksas +49 [0]611 530 999

ARCHIVUM LITHUANICUM 9 (23 MB, PDF)

Redaktorių kolegija:

 

HABIL. DR. Giedrius Subačius (filologija / philology),

(vyriausiasis redaktorius / editor),

UNIVERSITY OF ILLINOIS AT CHICAGO,

LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTAS, VILNIUS

 

DR. Ona Aleknavičienė (filologija / philology),

LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTAS, VILNIUS

 

HABIL. DR. Saulius Ambrazas (filologija / philology),

LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTAS, VILNIUS

 

DOC. DR. Roma Bončkutė (filologija / philology),

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS

 

PROF. DR. Pietro U. Dini (kalbotyra / linguistics),

UNIVERSITÀ DI PISA

 

HABIL. DR. JOLANTA GELUMBECKAITĖ (FILOLOGIJA / PHILOLOGY),

JOHANN WOLFGANG GOETHE-UNIVERSITÄT FRANKFURT AM MAIN,

LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTAS, VILNIUS

 

DR. Reda Griškaitė (istorija / history),

LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTAS, VILNIUS

 

DR. Birutė Kabašinskaitė (filologija / philology),

VILNIAUS UNIVERSITETAS

 

PROF. HABIL. DR. Rūta Marcinkevičienė (filologija / philology),

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS, KAUNAS

 

PROF. HABIL. DR. Bronius Maskuliūnas (filologija / philology),

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS

 

DR. Jurgis Pakerys (filologija / philology),

VILNIAUS UNIVERSITETAS

LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTAS, VILNIUS

 

DR. Christiane Schiller (kalbotyra / linguistics),

MARTIN-LUTHER-UNIVERSITÄT HALLE-WITTENBERG,

FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITÄTERLANGEN-NÜRNBERG

 

PROF. DR. William R. Schmalstieg (kalbotyra / linguistics),

PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY

 

MGR. Mindaugas Šinkūnas (kalbotyra / linguistics),

LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTAS, VILNIUS

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS, KAUNAS

 

DOC. DR. Janina Švambarytė-Valužienė (filologija / philology),

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS

 

DR. Jurgita Venckienė (filologija / philology),

LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTAS, VILNIUS

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS, KAUNAS

 

 

Turinys:

 

Archivum Lithuanicum 9

 

Straipsniai:

 

Birutė Triškaitė

Johanno Jacobo Dentzlerio vokiečių–lotynų leksikografijos darbas Clavis GermanicoLatina – dar vienas rankraštinio žodyno Clavis GermanicoLithvana šaltinis

 

Christiane Schiller

Das Wörterbuch X. Seine Spuren in der Clavis Germanico-Lithvana und im s.g. Richter-Wörterbuch

 

Ona Aleknavičienė

Jono Bretkūno Postilės (1591) sklaidos istorija: egzemplioriai Krokuvoje

 

Dainora Pociūtė

Abraomas Kulvietis Liuveno universitete

 

Palmira Zemlevičiūtė

Terminologinė medicinos leksika lietuviškuose 1738–1831 metų Prūsijos valdžios įsakuose

 

Jurgis Pakerys

Priesaginių veiksmažodžių daryba Ruigio, Ostermejerio ir Milkaus gramatikose

 

Daiva Krištopaitienė

Kristijonas Donelaitis ir brošiūra apie separacijos naudą (1769): kalbos analizė

 

Sigita Barniškienė

Apie Marthos Springborn romano Paskutinis Prūsų sukilėlis Herkus Mantas vertimą į lietuvių kalbą

 

Aurelija Tamošiūnaitė

Simono Daukanto Rubinaitis Peliūzė: vertimas ir adaptavimas

 

Jurgita Venckienė

Paklydusi lietuvių kalba: 1891 metų lingvistinė mįslė

 

Giedrius Subačius

Panevėžio mokytojų seminarija: lietuvių kalbos dėstymo pradžia 1872–1873 metais

 

Publikacijos :

 

Ieva Šenavičienė

Nauji duomenys apie Kajetoną Aleknavičių

 

Recenzijos :

Vytautas Ambrazas, Lietuvių kalbos istorinė sintaksė, 2006 (WILLIAM R. SCHMALSTIEG)

 

Ieva Šenavičienė, Dvasininkija ir lietuvybė. Katalikų bažnyčios atsinaujinimas Žemaičių vyskupijoje XIX a. 5–7-ajame dešimtmetyje, 2005 (ROMA BONČKUTĖ)

 

Alma Ragauskaitė, XVI–XVIII a. kauniečių asmenvardžiai, 2005 (DAIVA SINKEVIČIŪTĖ)

 

Aistė Paliušytė (sud. ir ats. red.), Lietuvos dailininkų žodynas. XVI–XVIII a. I tomas, 2005 (ALMA RAGAUSKAITĖ)

 

Piero Bugiani (a cura di), Enrico di Lettonia, Chronicon Livoniae. La crociata del nord (1184-1227), 2005 (OUTI MERISALO)