Prof. dr. Grasilda Blažienė dalyvavo XXVI tarptautiniame onomastikos kongrese

 Helsinkio ir Latvijos universitetų profesorė Laimutė Balodė, prof. dr. Grasilda Blažienė, Rytų Vašingtono profesorius Grantas W. Smithas

2017 m. rugpjūčio 27 d. – 2017 m. rugsėjo 1 d. Baltų kalbų ir vardyno centro vyriausioji mokslo darbuotoja prof. dr. Grasilda Blažienė dalyvavo XXVI tarptautiniame onomastikos kongrese, vykusiame Debreceno (Vengrija) universitete. Grasilda Blažienė skaitė pranešimą Personennamen: Zeugen der Lebensfähigkeit des Volkes (liet. Asmenvardžiai – tautos gyvasties liudininkai), aktyviai dalyvavo diskusijose ir Tarptautinės onnomastikos mokslų tarybos (ICOS) renginiuose. Onomastikai skirtų knygų ir periodinių leidinių parodoje buvo pristatyti ir žurnalo Acta Linguistica Lithuanica tomai, kuriuose buvo spausdinti onomastikos straipsniai.

Džiugu, kad daugelis kongreso dalyvių pareiškė norą glaudžiai bendradarbiauti su Lietuvių kalbos institutu ir jo Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centru.