Netrukus – 24-oji tarptautinė Jono Jablonskio konferencija!

Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro ir Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedros rengiama 24-oji tarptautinė Jono Jablonskio konferencija šiemet vyks Lietuvių kalbos institute 2017 metų rugsėjo 29 dieną.

Konferencijos tikslas – aptarti kalbų ir skaitmeninių technologijų sandūroje kylančias problemas, su kuriomis susiduriama plėtojant skaitmeninius išteklius ir kuriant bendrąją skaitmeninę rinką. Konferencijos akiratyje – semantinis skaitmeninių išteklių lygmuo (žodžių tinklų kūrimas), taip pat garsinio pavidalo suteikimas skaitmeniniams ištekliams, naujų galimybių kūrimas skleidžiant skaitmeninius išteklius įvairiakalbėse bendruomenėse ir kt.

Anot Lietuvių kalbos instituto direktorės prof. dr. Jolantos Zabarskaitės, „dar nė vienais metais šios konferencijos tema nebuvo tokia šiuolaikiška, atliepianti naujausius informacinės visuomenės poreikius. Kartu, regis, konferencijos sumanymas – aptarti kalbų ir skaitmeninių technologijų sandūroje kylančias problemas, su kuriomis susiduriama plėtojant įvairių kalbų skaitmeninius išteklius – turėtų būti kiek atsijęs nuo paties Jono Jablonskio, prieš šimtmetį stovėjusio prie bendrinės lietuvių kalbos ištakų. Tačiau šio kalbininko siekis sukurti sistemišką, patikimą, patogią kalbos atmainą visai lietuviškai kalbančiai bendruomenei, išlaikant glaudų ryšį su gyvąja žmonių kalba, yra ir mūsų dienų lūkesčiai bei Jablonskio siekių ir darbų tęsinys. Šiandien šie darbai įgauna modernų skaitmeninį pavidalą ir atveria galimybes į lietuvių kalbą pažvelgti nauju žvilgsniu, ją toliau plėtoti ir atnaujinti.“

Kviečiame susipažinti su išsamia konferencijos programa.

Konferencijos pradžia 9 val.

Konferencijos kalba: lietuvių, anglų.

 

Mokslinis komitetas:

prof. dr. Valentina Dagienė (Vilniaus universitetas)

dr. Rita Miliūnaitė (Lietuvių kalbos institutas)

prof. dr. Irena Smetonienė (Vilniaus universitetas)

prof. dr. Jolanta Zabarskaitė (Lietuvių kalbos institutas)

 

Organizacinis komitetas:

Agnė Aleksaitė (Lietuvių kalbos institutas)

dr. Jurgita Jaroslavienė (Lietuvių kalbos institutas)

dr. Gintarė Judžentytė (Vilniaus universitetas)

dr. Aurelija Tamulionienė (Lietuvių kalbos institutas, koordinatorė)

Daugiau informacijos apie konferenciją: http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/lt/

Pagal konferencijos pranešimus parengti straipsniai, atitinkantys mokslo straipsnių reikalavimus, bus skelbiami recenzuojamuose internetiniuose mokslo žurnaluose Bendrinė kalba ir Lietuvių kalba.