Kviečiame dalyvauti 3‑iojoje tarptautinėje mokslinėje terminologijos konferencijoje

Maloniai kviečiame dalyvauti

3-iojoje tarptautinėje mokslinėje terminologijos konferencijoje

Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys

 

Konferencija vyks

2019 m. spalio 17–18 d.

Lietuvių kalbos institute (P. Vileišio g. 5, Vilnius).

Pranešimų temos

 • Terminologijos teorijos problemos
 • Kognityviniai terminologijos aspektai
 • Šiuolaikinė terminografija, terminų duomenų bazės
 • Terminologijos ir terminografijos raida ir perspektyvos
 • Terminų konkurencija vartosenoje
 • Terminų tvarkyba, norminimas, standartizacija
 • Informacinės ir komunikacinės technologijos terminologijos darbe
 • Terminologijos mokymas

Kviestiniai pranešėjai

 • Prof. dr. Larissa Manerko (Rusija)
 • Prof. dr. Johan Myking (Norvegija)
 • Prof. dr. Anita Nuopponen (Suomija)

Mokslinis komitetas

 • Albina Auksoriūtė (Lietuvių kalbos institutas)
 • Rute Costa (Lisabonos NOVA universitetas)
 • Ágota Fóris (Karolio Gasparo Vengrijos reformatų bažnyčios universitetas)
 • Christian Galinski (Infoterm)
 • Larissa Manerko (Maskvos valstybinis M. V. Lomonosovo universitetas)
 • Johan Myking (Bergeno universitetas)
 • Anita Nuopponen (Vasos universitetas)
 • Alvydas Umbrasas (Lietuvių kalbos institutas)
 • Palmira Zemlevičiūtė (Lietuvių kalbos institutas)

Organizacinis komitetas

 • Asta Mitkevičienė (Lietuvių kalbos institutas)
 • Aušra Rimkutė-Ganusauskienė (Lietuvių kalbos institutas)
 • Ramunė Vaskelaitė (Lietuvių kalbos institutas)

Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų.

Kontaktai: daugiau informacijos e. paštu  arba .

We kindly invite you to participate in

the 3rd international conference on terminology

Scientific, administrative and educational dimensions of terminology

 

The conference will take place

on 17-18 October 2019

at the Institute of the Lithuanian Language (P. Vileišio str. 5, Vilnius, Lithuania).

Areas for presentations

 • Theoretical problems of terminology
 • Cognitive aspects of terminology
 • Modern terminography, terminological databases
 • Development and perspectives of terminology and terminography
 • Terminological variation in the usage
 • Terminology management, normalisation, standardization
 • Information and communication technologies in terminology work
 • Terminology training

Keynote speakers

 • Prof. Dr. Larissa Manerko (Russia)
 • Prof. Dr. Johan Myking (Norway)
 • Prof. Dr. Anita Nuopponen (Finland)

Scientific committee

 • Albina Auksoriūtė (Institute of the Lithuanian Language)
 • Rute Costa (NOVA University of Lisbon)
 • Ágota Fóris (Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary)
 • Christian Galinski (Infoterm)
 • Larissa Manerko (Lomonosov Moscow State University)
 • Johan Myking (University of Bergen)
 • Anita Nuopponen (University of Vaasa)
 • Alvydas Umbrasas (Institute of the Lithuanian Language)
 • Palmira Zemlevičiūtė (Institute of the Lithuanian Language)

Organizing committee

 • Asta Mitkevičienė (Institute of the Lithuanian Language)
 • Aušra Rimkutė-Ganusauskienė (Institute of the Lithuanian Language)
 • Ramunė Vaskelaitė (Institute of the Lithuanian Language)

Conference languages: Lithuanian, English.

Contacts: for more information:  or .