Kviečiame skaityti pranešimus 3‑iojoje tarptautinėje mokslinėje terminologijos konferencijoje

Maloniai kviečiame dalyvauti

3-iojoje tarptautinėje mokslinėje terminologijos konferencijoje

Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys

 

Konferencija vyks

2019 m. spalio 17–18 d.

Lietuvių kalbos institute (P. Vileišio g. 5, Vilnius).

Siūlomos pranešimų temos

 • Terminologijos teorijos problemos
 • Kognityviniai terminologijos aspektai
 • Šiuolaikinė terminografija, terminų duomenų bazės
 • Terminologijos ir terminografijos raida ir perspektyvos
 • Terminų konkurencija vartosenoje
 • Terminų tvarkyba, norminimas, standartizacija
 • Informacinės ir komunikacinės technologijos terminologijos darbe
 • Terminologijos mokymas

Kviestiniai pranešėjai

 • Prof. dr. Larissa Manerko (Rusija)
 • Prof. dr. Johan Myking (Norvegija)
 • Prof. dr. Anita Nuopponen (Suomija)

Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų.

Pranešimų trukmė – iki 20 min.

Dalyvio mokestis – nėra.

Svarbios datos

 • Pranešėjų anketos – iki 2019 m. kovo 31 d.
 • Pranešimų tezės – iki 2019 m. gegužės 31 d.
 • Patvirtinimas apie priėmimą – iki 2019 m. birželio 30 d.

Pageidavimai dėl tezių

Apimtis 1500–2500 spaudos ženklų.

Kontaktai

Mokslinis komitetas

 • Albina Auksoriūtė (Lietuvių kalbos institutas)
 • Rute Costa (Lisabonos NOVA universitetas)
 • Ágota Fóris (Karolio Gasparo Vengrijos reformatų bažnyčios universitetas)
 • Christian Galinski (Infoterm)
 • Larissa Manerko (Maskvos valstybinis M. V. Lomonosovo universitetas)
 • Johan Myking (Bergeno universitetas)
 • Anita Nuopponen (Vasos universitetas)
 • Alvydas Umbrasas (Lietuvių kalbos institutas)
 • Palmira Zemlevičiūtė (Lietuvių kalbos institutas)

Organizacinis komitetas

 • Asta Mitkevičienė (Lietuvių kalbos institutas)
 • Aušra Rimkutė-Ganusauskienė (Lietuvių kalbos institutas)
 • Ramunė Vaskelaitė (Lietuvių kalbos institutas)

We kindly invite you to participate in

the 3rd international conference on terminology

Scientific, administrative and educational dimensions of terminology

 

The conference will take place

on 17-18 October 2019

at the Institute of the Lithuanian Language (P. Vileišio str. 5, Vilnius, Lithuania).

Proposed areas for presentations

 • Theoretical problems of terminology
 • Cognitive aspects of terminology
 • Modern terminography, terminological databases
 • Development and perspectives of terminology and terminography
 • Terminological variation in the usage
 • Terminology management, normalisation, standardization
 • Information and communication technologies in terminology work
 • Terminology training

Keynote speakers

 • Prof. Dr. Larissa Manerko (Russia)
 • Prof. Dr. Johan Myking (Norway)
 • Prof. Dr. Anita Nuopponen (Finland)

Conference languages: Lithuanian, English.

Expected duration of the presentation – up to 20 min.

Conference fee – not applicable.

Important dates

 • Submission deadline for registration forms – 31 March 2019
 • Submission deadline for abstracts – 31 May 2019
 • Notification of acceptance – 30 June 2019

Requirements for abstracts

1500-2500 characters.

Contacts

Scientific committee

 • Albina Auksoriūtė (Institute of the Lithuanian Language)
 • Rute Costa (NOVA University of Lisbon)
 • Ágota Fóris (Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary)
 • Christian Galinski (Infoterm)
 • Larissa Manerko (Lomonosov Moscow State University)
 • Johan Myking (University of Bergen)
 • Anita Nuopponen (University of Vaasa)
 • Alvydas Umbrasas (Institute of the Lithuanian Language)
 • Palmira Zemlevičiūtė (Institute of the Lithuanian Language)

Organizing committee

 • Asta Mitkevičienė (Institute of the Lithuanian Language)
 • Aušra Rimkutė-Ganusauskienė (Institute of the Lithuanian Language)
 • Ramunė Vaskelaitė (Institute of the Lithuanian Language)