28-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija „Kalba ir laikmetis: asmens, kartos, visuomenės reprezentacijos kalboje“

Šių metų rugsėjo 21–22 d. Lietuvių kalbos institute vyko tradicinė 28-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija „Kalba ir laikmetis: asmens, kartos, visuomenės reprezentacijos kalboje“. Ją organizavo Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centras kartu su Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Taikomosios kalbotyros instituto Lietuvių kalbos katedra.

Konferencija pasižymėjo tarpdiscipliniškumu ‒ joje susitiko ir pranešimus skaitė kalbininkai, literatūrologai ir istorikai, kurie gvildeno tokias temas kaip tikrovės konstravimas ir kalba, imigrantų / tautinių mažumų kalbinė ir kultūrinė integracija, kalba ir visuomenė, kalbos politika ir kalbos ideologija, kalba ir tapatybė ir kt. Dviejų dienų trukmės konferencijoje pranešimus perskaitė net 48 mokslininkai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Ukrainos ir kt.

Per pirmąją konferencijos dieną vyko plenarinis posėdis, kuriame pranešimus skaitė kviestiniai svečiai iš užsienio – prof. dr. Ina Druvietė (Latvijos universitetas), prof. dr. Birutė Klaas-Lang (Tartu universitetas) ir prof. dr. Ihoris Koroliovas (Kyjivo Taraso Ševčenkos nacionalinis universitetas). Vėliau gyvai ir nuotoliniu būdu iš skirtingų perspektyvų analizuodami tokias temas kaip tikrovės konstravimas, imigrantų / tautinių mažumų kalbinė ir kultūrinė integracija, žiniasklaidos kalba: propaganda, mitai ir tikrovė, kalbos ir visuomenės raida pranešimus perskaitė 17 mokslininkų.

Per antrąją konferencijos dieną gyvai ir nuotoliniu būdu buvo perskaityti 25 pranešimai, kuriuose vienais ar kitais aspektais buvo svarstomos tokios konferencijos temos kaip kalbos politika ir ideologija, kalbos atmainų sąveika, semantinis kalbos lygmuo dabartinėje visuomenėje, kalba ir tapatybė, kalbos lygmenys: nuo garso iki teksto. Renginio dalyviai taip pat galėjo išklausyti du stendinius pranešimus. Per baigiamąjį posėdį pranešimą perskaitė kviestinė viešnia iš užsienio lekt. dr. Małgorzata Kasner (Lenkijos mokslų akademijos Slavistikos institutas), o po to vyko labai įdomi ir klausytojų dėmesį prikausčiusi diskusija „Šiandienos tikrovę formuojanti kalba: sąryšiai, skirtys, tendencijos“. Joje dalyvavo lekt. dr. Małgorzata Kasner, prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė, habil. dr. Rita Miliūnaitė, asist. dr. Audrius Valotka. Pokalbį moderavo Nida Poderienė.

Iki susitikimo kitąmet!

Dalijamės renginio akimirkomis.