17-oji Europos nacionalinių kalbos institucijų federacijos (EFNIL) konferencija

2019 m. spalio 9–11 d. Taline (Estijoje) vyko 17-oji Europos nacionalinių kalbos institucijų federacijos (EFNIL) konferencija. Joje dėmesys buvo sutelktas į kalbą ir ekonomiką, kalbos technologijas ir skaitmeninių lingvistinių išteklių svarbą daugiakalbėje Europoje (Language and Economy: Language Industries in a Multilingual Europe). Federacija remia nacionalines Europos kalbas, jų įvairovę kaip tvirčiausią įvairių kalbinių galimybių garantą, kaip priemonę stiprinti europinės tapatybės suvokimą ir saugoti bei gausinti Europos kultūros lobyną.

Renginyje išsamiai apžvelgti Europos kalbų politikos ir planavimo klausimai. 21 Europos valstybėje kalbos reglamentuojamos konstituciniu lygiu, kalbos įstatymu ir (arba) kitais dokumentais. Konstituciniu lygiu, kalbos įstatymu ir kitais dokumentais kalba reglamentuojama Austrijoje, Estijoje, Suomijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Slovakijoje ir Slovėnijoje. Arba konstitucija, arba kalbos įstatymu ir (arba) kitais dokumentais kalba reglamentuojama Danijoje, Vokietijoje, Nyderlanduose, Liuksemburge, Graikijoje, Čekijoje, Islandijoje, Norvegijoje, Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje, Portugalijoje, Bulgarijoje, Vengrijoje. Belgijoje kalba reglamentuojama konstitucija ir kalbos įstatymu.

Daug diskutuota apie kalbų įvairovę skaitmeniniame amžiuje, lingvistinę ekonomiką, kompiuterinę lingvistiką, kalbų rinką, kalbą kaip prekę, kalbą kaip verslą ir pan. Analizuotas ekonomikos poveikis kalboms, kalbų paplitimui pasaulyje.

Europos nacionalinių kalbos institucijų federacija, įsteigta Stokholme 2003 metų spalio mėnesį, vienija Europos Sąjungos valstybių narių svarbiausių kalbos organizacijų ir kitų nacionalinių kalbos institucijų atstovus. Lietuvių kalbos institutui šiais metais atstovavo Bendrinės kalbos tyrimų centro vadovė dr. Jurgita Jaroslavienė. Mokslininkė skaitė pranešimą (bendraautorė dr. Albina Auksoriūtė) apie naujoves ir iššūkius kuriant kalbos technologijas ne tik Lietuvių kalbos institute, bet ir apskritai Lietuvoje pastaruosius penkerius metus (Innovations and challenges in the digital transformation of the Lithuanian language industry).

Programą ir daugiau informacijos apie renginį bei Europos nacionalinių kalbos institucijų federaciją kviečiame skaityti http://www.efnil.org/conferences ir http://www.efnil.org/.