Tarptautinė mokslinė konferencija „Kalbų ir kultūrų sąveika Europoje: paribių zonos ir kontaktinės erdvės“ tęsiasi

Šiandien yra antroji tarptautinės mokslinės konferencijos „Kalbų ir kultūrų sąveika Europoje: paribių zonos ir kontaktinės erdvės“ diena. Konferenciją organizuoja Lietuvių kalbos institutas ir Lenkijos mokslų akademijos Slavistikos institutas.

Aktualiausios konferencijos temos – novatoriškas žvilgsnis į kontaktų aprašymo Europoje problemą, nauji terminologiniai ir metodiniai pasiūlymai, naujos tyrimų paradigmos.

Dalis Vilniuje gyvenančių mokslininkų pranešimus skaitė Lietuvių kalbos institute, kiti – nuotoliniu būdu.

Antrosios konferencijos dienos akimirkos užfiksuotos nuotraukose.