Skelbiame konkurso „Kas man yra lietuvių kalba“ nugalėtojus

Šių metų rudenį minėdami valstybinės lietuvių kalbos šimtmetį paskelbėme Lietuvos mokinių kūrybinių darbų konkursą „Kas man yra lietuvių kalba“. Juo buvo siekiama ugdyti mokinių pilietiškumą ir kultūrinę savimonę bei puoselėti jų kūrybinius ir meninius gebėjimus. Konkurse dalyvavo visų amžiaus grupių Lietuvos mokiniai, kurie galėjo pateikti tiek individualius, tiek mokinių grupės atliktus darbus.

Džiaugiamės, kad šis konkursas sulaukė didžiulio susidomėjimo − Lietuvių kalbos institutas gavo daugiau nei 600 įvairiausio pobūdžio mokinių darbų iš visos Lietuvos ir netgi iš keturių lituanistinių mokyklų, įsikūrusių užsienyje. Daugiausia sulaukėme įvairiomis priemonėmis atliktų piešinių ir rašto darbų. Taip pat buvo atsiųsti ir įvairūs moksleivių sukurti filmukai, koliažai, darbai iš keramikos, medžio ir kt. Nuoširdžiai dėkojame visiems konkurse dalyvavusiems mokiniams ir jų mokytojams už aktyvumą, kūrybiškumą ir meilę gimtajai kalbai.

„Tai nebuvo lengva užduotis ‒ kalbėti apie asmeninį santykį su lietuvių kalba pasirinkus savitą raišką, išvengiant deklaratyvumo ir bendrybių. Vertinant konkursui pateiktus darbus labiausiai džiugino keli dalykai: lietuvių kalbos gyvybingumo idėja, perteikta autentiškai, kūrybiškai, ir kultūrinis išprusimas, matomas aukštesniųjų klasių mokinių kūrybiniuose darbuose, pavyzdžiui, pastišuose pagal M. K. Sarbievijaus odes ir kitus klasikos kūrinius, sonetuose, koliažuose su skirtingų laikotarpių Lietuvos kultūros tekstų fragmentais ir šeimos, giminės nuotraukomis. Iš visos Lietuvos šimtai atsiųstų mokinių darbų patvirtina, kad tema apie nuostatas lietuvių kalbos atžvilgiu aktuali, ‒ esame dėkingi visiems savo kūrybinius darbus atsiuntusiems mokiniams ir jų mokytojams, paskatinusiems savo mokinius dalyvauti konkurse, skyrusiems savo laiką konsultuojant“, ‒ po mokinių darbų vertinimo teigė Bendrinės kalbos tyrimų centro jaunesnioji mokslo darbuotoja Asta Nida Poderienė.

Kviečiame pasiklausyti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkės dr. Violetos Meiliūnaitės ir Lietuvių kalbos instituto direktorės dr. Albinos Auksoriūtės sveikinimo.

KONKURSO NUGALĖTOJAI

1–4 klasių mokinių grupėje laimėjo:

1 vietą – 4 c klasės mokinė Luknė Kasparavičiūtė už rašinį „Lietuvių kalbos spalva“. Telšių „Kranto“ progimnazija, mokytoja − Živilė Mizgerienė.

2 vietą – 1 c klasės mokinys Gabrielius Šležinskas už eilėraštį „Spalvotos mintys“. Šiaulių „Dermės“ mokykla, mokytoja − Ilona Garalevičienė.

3 vietą – 4 c klasės mokinės Sofija Ivanauskaitė, Ieva Vinčiūnaitė, Milena Čepulkovskytė, Emilija Krylova už filmuką „Lietuvių kalbos formos. Tark žodelį ir įsivaizduok“. Pabradės „Ryto“ gimnazija, mokytoja − Olga Lukjanova.

Paskatinimo prizą už kūrybiškumą ir darbštumą – 1 dailės klasės mokinys Gustas Urbonavičius už koliažą „Kas man yra lietuvių kalba“. Raseinių meno mokykla, mokytoja − Gintarė Norkienė.

5–8 klasių mokinių grupėje laimėjo:

1 vietą – 7 k klasės mokinė Unė Vieliūtė už kubą-eilėraštį „Lietuvių kalbos forma“. Klaipėdos „Versmės“ progimnazija, mokytoja − Audra Znaidauskė.

2 vietą – 6 d klasės mokinys Edvinas Strakšas už odę repo stiliumi. Kretingos pranciškonų gimnazija, mokytoja − Justina Žukauskienė.

3 vietą – 5 a klasės mokinės Adriana Ruigytė, Kotryna Šmigelskaitė už keramikos darbus „Laumių sutartinė“ ir „Žmogus kalbasi su bitėmis“. Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazija, mokytoja − Dainora Januškienė.

Prizą už originalumą – 8 k klasės mokinys Gediminas Gintalas už koliažą „Lietuvių kalbos medis“. Klaipėdos „Versmės“ progimnazija.

I–IV gimnazijos klasių grupėje laimėjo:

1 vietą – IV b klasės mokinys Ainaras Butkus už esė „Kas man yra lietuvių kalba?“. Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija, mokytoja − Vilma Dulevičienė.

1 vietą – I a klasės mokinys Erikas Atstupėnas už eilėraštį „Tikiuosi, neišmoks“. Pasvalio Petro Vileišio gimnazija, mokytoja − Regina Grubinskienė.

2 vietą – III a ir III b klasių gimnazistės Vakarė Šablinskaitė, Justė Sipavičiūtė, Urtė Solveiga Konošovaitė, Maria Rzezniczak už koliažą „Kalbos spalvos“. Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija, mokytoja − Gitana Kavaliauskaitė.

3 vietą – III e klasės mokinė Kamilė Černikovaitė už odę lietuvių kalbai „MATYKIM. Sekant K. Sarbievijumi“. Panevėžio „Minties“ gimnazija, mokytoja − Emilija Gedraitienė.

Prizą už kūrybiškumą – Radviliškio Lizdeikos gimnazija, mokytojos − Jolanta Kvedarienė, Laimutė Verbickienė ir Inga Zabulienė.

Prizą už originalumą – 9 klasės mokinė Gustė Urbonaitė už receptą „Lietuvių kalbos tortas Medutis“. Vokietijos Vasario 16-osios gimnazija, mokytoja − Asta Geibel.

Vertinimo komisiją sudarė dr. Aurelija Gritėnienė, Bendrinės kalbos tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja, dr. Asta Mitkevičienė, Terminologijos centro vadovė, mokslo darbuotoja, Asta Nida Poderienė, Bendrinės kalbos tyrimų centro jaunesnioji mokslo darbuotoja. Komisijos pirmininkė ‒ dr. Aurelija Tamulionienė, direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams.

Konkurso nugalėtojai ir jų mokytojai bus apdovanoti Lietuvių kalbos instituto ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įsteigtais prizais, taip pat diplomais ir padėkos raštais. Prizai bus išsiųsti paštu sausio mėnesį.

Primename, kad konkurso laureatų darbai bus eksponuojami Lietuvių kalbos institute 2022 m. gruodžio ‒ 2023 m. birželio mėnesiais. Pasibaigus parodai, darbus bus galima atsiimti Lietuvių kalbos institute nuo 2023 m. birželio 26 iki 2023 m. liepos 5 d.

Dar kartą dėkojame visiems konkurso dalyviams ir tikimės, kad lietuvių kalba jiems išliks tokia pat svarbi ir artima. Iki kitų susitikimų!