Pasirodė dr. Laimučio Bilkio monografija „Neišlikę Linkmenų bažnyčios XVIII amžiaus metrikų oikonimai“

Pasirodė elektroninė Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro vyresniojo mokslo darbuotojo dr. Laimučio Bilkio monografija Neišlikę Linkmenų bažnyčios XVIII amžiaus metrikų oikonimai.

Bemaž prieš 20 metų į šio darbo autoriaus rankas pateko kelios XVIII amžiaus Liñkmenų bažnyčios metrikų knygos. Taip prasidėjo pažintis su gimtojo krašto istorine oikonimija, esančia gana sudėtingai surašytuose šaltiniuose, skirtuose žmonių gimimui, jungtuvėms, mirtims užfiksuoti. Per kelerius metus gyvenamųjų vietų vardai sugulė į dideles kortelių rietuves ir kantriai laukė, kol pasitaikys galimybė ir proga išplaukti į platesnius viešinimo ir tyrimo vandenis. Jau tada atkreipė dėmesį tai, kad metrikuose greta autoriui gerai žinomų ir girdėtų gyvenamųjų vietų vardų esama tokių, kuriuos perskaičius kilo noras sužinoti, iš kur ir kodėl jie užrašyti, kokią gyvenamąją vietą įvardijo ir kodėl nežinomi dabar.

Todėl šioje monografijoje bandoma suregistruoti iki šių dienų neišlikusius oikonimus, atkurti labiausiai galimas jų lietuviškas formas, aptarti kalbines ypatybes, raidos bruožus. Nevengiama pateikti ir istorinių duomenų apie šiais vietovardžiais įvardytas gyvenamąsias vietas – kaimus ir viensėdžius. Taigi šis kūrinys yra ne tik apie kalbą, bet ir apie istoriją. Identifikuoti išnykusius oikonimus, atsekti, kokias vietoves jie kadaise pavadino, nebuvo lengva, nes lotyniškai rašytuose metrikuose gyvenamųjų vietų vardai buvo dar ir smarkiai suslavinti ar kitaip iškraipyti, o duomenys, kuriais galima remtis aiškinantis jų tarpusavio ryšius, – neretai prieštaringi. Kita vertus, rekonstrukcijas bandyta grįsti gausiomis analogijomis, o identifikuojant remtasi keliais vardo ir vietos ryšių nustatymo būdais, todėl, reikia tikėtis, daugumos darbo teiginių ateityje neteks koreguoti.

Šiais metais Liñkmenys švenčia puikų jubiliejų – paminėjimo istorijos šaltiniuose 650-ąsias metines. Todėl pristatomas tyrimas, be kita ko, yra ir kuklus siekis prisidėti prie garbingos miestelio ir jo apylinkių istorijos atskleidimo, mažai kam žinomų faktų analizės bei publikavimo. Liñkmenų istorija prasidėjo nuo Liñkmeno ežero pakrantėse stovėjusios pilies, tęsėsi teritorijoje šalia Žiezdro, Ūsių ir Limino ežerų, kur susikūrė ir plėtėsi gyvenvietė, buvo pastatyta bažnyčia ir įsteigta parapija, o XVI amžiuje jau gyvavo valsčiaus centro statusą turėjęs miestelis ir Žygimanto Augusto dvaras. Reikia dėkoti likimui, kad nepaisant įvairių istorijos kataklizmų (maro, karų, okupacijų) kelis kartus perstatytoje bažnyčioje išliko jau minėti XVIII amžiaus metrikai, kurių vardyno duomenys ir yra šio darbo tyrimo pagrindas.

Dr. Laimučio Bilkio monografija „Neišlikę Linkmenų bažnyčios XVIII amžiaus metrikų oikonimai“