Showing 1-12 of 1100 results

Terminologija 25

2018-12-28
25 tomas Turinys TERMINOLOGIJA IR DABARTIS TERMINOLOGY AND THE PRESENT ТЕРМИНОЛОГИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ Anita Nuopponen……………………………………………………………………………………………………. 6 Dimensions of Terminology Work Jolanta Gaivenytė-Butler…………………………………………………………………………………………. 23 Apie terminografiją ir terminų standartizaciją Peep Nemvalts …