Pasirašytas bendradarbiavimo raštas su Krokuvos Jogailos universiteto Tarptautinių ir politinių studijų fakultetu

Džiugiai pranešame, kad Lietuvių kalbos institutas pasirašė bendradarbiavimo raštą su Krokuvos Jogailos universiteto Tarptautinių ir politinių studijų fakultetu.
Ši sutartis apima keitimąsi moksline medžiaga, publikacijomis, dalyvavimą bendruose projektuose, bendrų mokslo renginių organizavimą ir t. t.