Naujiena! Iljos Lemeškino monografija „Pranciškaus Skorinos portretas 550-ąsias gimimo metines minint“.

2020 m. Lietuvių kalbos institutas drauge su Prahos lingvistiniu būreliu (Pražský lingvistický kroužek / Cercle linguistique de Prague) išleido unikalią Iljos Lemeškino monografiją „Pranciškaus Skorinos portretas 550-ąsias gimimo metines minint“.

2016 m. Prahos lingvistinio būrelio (PLB) įkūrimo 90-mečio proga įvyko tarptautinis kongresas „L’expérience et l’avenir du structuralisme“ / „Vergangenheit und Zukunft des Strukturalismus“ / „Minulost a budoucnost strukturalismu“ / „Struktūralizmo praeitis ir dabartis“. Renginio tikslas – išplėsti ir aktualizuoti pirmąsias PLB tezes, kurios buvo paskelbtos 1929 m. tuomet įsteigtoje prestižinėje serijoje „Travaux du Cercle linguistique de Prague“ („TCLP“ / „Prahos lingvistinio būrelio darbai“). Siekiant užtikrinti tęstinumą, 2019 m. toje pačioje serijoje buvo išleistos naujosios Prahos lingvistinio būrelio tezės „Expérience et avenir du structuralisme“ / „Vergangenheit und Zukunft des Strukturalismus“ / „Past and prospectsof structuralism“ (Vol. 8, 2019).

Teorinius apmatus turėjo įprasminti ir konkretizuoti du „įžanginiai“ darbai. Jie turėjo aprėpti visą esamų ir būsimų (įmanomų) semiologijos studijų spektrą: nuo mažiausio kalbos vieneto (fonemos, kuri Būreliui rūpėjo nuo pat pradžių) iki sričių, kur kalbos ženklas patenka ir funkcionuoja iš esmės kitokiose semiologijos paradigmose. Taigi 2020 m. kartu su LKI išleistas garbingos „TCLP“ serijos tomas skirtas kalbinių ir nekalbinių ženklų sąveikai aprašyti. Knygos autorius doc. habil. dr. Ilja Lemeškinas tai padarė, remdamasis Renesanso portretų ištekliais. Tuo tikslu jis išnagrinėjo seniausią Lietuvos renesansinį kūrinį – 1517 m. Prahoje išleistą ir LDK skaitytojams skirtą Skorinos portretą. Ypatingas dėmesys knygoje nukreiptas į ekskliuzyvinę renesansinės meno kalbos priemonę – „musca depicta“ ir į šios išskirtinės raiškos priemonės santykį su kalbiniais portreto elementais. Plačiąją kalbinių ir nekalbinių ženklų kontaktų sritį ant knygos viršelių nusako „besišnekančių“ dviejų musyčių atvaizdai: vienas (ant „recto“ pusės) XVI a. pradžios ir kitas (ant „verso“ pusės) XX a. pabaigos. Knygoje ypač pabrėžiama (p. 4), kad tai nėra banalus puošybos elementas: „Ces mouches-là ne sont pas un décor, elles sont des signes partiels, délimités lors des processus sémiologiques dont traite le présent livre“ („Šios musės nėra dekoratyvinės. Tai – konkretūs ženklai, semiologinio proceso padariniai, apie kuriuos šioje knygoje kalbama“).

Prahos lingvistinis būrelis naująją savo darbų seriją paprastai skelbia prancūziškai, angliškai arba vokiškai. Šį kartą pagrindinis knygos tekstas parašytas rusiškai, t. y. būrelio veiklos pradžiai būdinga darbo kalba. Tai padaryta ir dėl knygos sklaidos Rytų ir Vakarų Europoje, kur taip pat tiriamas Pranciškaus Skorinos gyvenimas ir labai svarbi veikla (pagal LR Vyriausybės kanceliarijos finansuoto projekto nuostatą).

Naujajame „TCLP“ serijos numeryje aprašomas kalbos ženklo funkcionavimas kitų ženklų sistemų sudėtyje, renesansiniame mene. Tai lemia ir išskirtinę būtent šio numerio išvaizdą. Kiti Būrelio leidiniai, kalbantys apie „eilinius“ kalbos ženklus, nėra tokie pažengę poligrafiniu požiūriu. Numerio kokybę nulėmė glaudus bendradarbiavimas su puikia leidykla „Petro ofsetas“ ir dailininkais: Ilya Kabakovu (Long Island), Jiří Altmannu (Černošice u Prahy), Terezie Unzeitigová (Praha), Eugene Ivanovu (Praha).

Džiaugiamės, kad šia 2020 m. išleista monografija LKI prisidėjo prie globalios lingvistinės minties raidos.