Naujiena! Išleista prof. habil. dr. Danguolės Mikulėnienės mokslo studija!

Išleista prof. habil. dr. Danguolės Mikulėnienės mokslo studija Lietuvių kalbos instituto istorija 1: lietuvių kalbos ir kalbotyros institucionalizacija.

Šioje mokslo studijoje, remiantis archyviniais dokumentais, išsamiai nagrinėjama 1939–1940 m. Antano Smetonos lituanistikos instituto Lietuvių kalbos skyriaus veikla, drauge aptariami ir ankstesnės kalbotyrinės veiklos Lietuvoje bruožai. Kitaip tariant, siekiama plačiau atskleisti lietuvių kalbos ir kalbotyros institucionalizavimo ištakas ir sistemiškai įvertinti to meto kalbininkų darbus.