LKI mokslininkai dalyvavo V tarptautiniame lituanistų kongrese

2019 m. gegužės 16–17 d. Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro, Bendrinės kalbos tyrimų centro ir Raštijos paveldo tyrimų centro mokslininkai dalyvavo penktajame Tarptautiniame lituanistų kongrese, kuris vyko Vroclavo universitete, Lenkijoje. Kongresas subūrė Lietuvos, Latvijos, Lenkijos ir Ukrainos tyrėjus.

Geolingvistikos centro vyriausioji mokslo darbuotoja doc. dr. Rima Bakšienė aptarė lietuvių tarmių priegaidžių požymius ir žymėjimą tarptautinės fonetinės abėcėlės simboliais („Lietuvių tarmių priegaidės: požymiai ir žymėjimas IPA rašmenimis“), mokslo darbuotoja dr. Laura Geržotaitė pristatė bendrinės kalbos standarto zonos jaunuolių požiūrį į bendrinę lietuvių kalbą („Bendrinės lietuvių kalbos vaizdiniai kalbinio standarto zonoje: gimnazistų požiūris“).

Bendrinės kalbos tyrimų centro vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Daiva Murmulaitytė kalbėjo apie netipiškus lietuvių kalbos neologizmų, padarytų iš dviejų ar kelių žodžių, darybos atvejus ir supažindino su probleminiais jų darybos analizės bei klasifikacijos atvejais („Naujųjų dūrinių analizės ir klasifikacijos galvosūkiai“), jaunesnioji mokslo darbuotoja dokt. Agnė Aleksaitė pristatė autorinių, pavienių naujadarų darybos polinkius („Okaziniai dariniai „Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne“).

Raštijos paveldo tyrimų centro vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Mindaugas Šinkūnas pristatė automatizuotą metodą, leidžiantį palyginti Biblijos vertimus, ir aptarė Martyno Mažvydo darbuose esančių Biblijos citatų įtaką Baltramiejaus Vilento verstam katekizmui („Mažvydo įtaka Biblijos fragmentų vertimui Vilento Enchiridione (1579)“).