Liūdime netekę dr. Elenos Valiulytės

2017 m. spalio 16 d. mirė ilgametė Lietuvių kalbos instituto darbuotoja dr. Elena Valiulytė (gimė 1933-06-25 Kuktiškėse, Utenos r.). Elena buvo lietuvių kalbininkė, baigė Vilniaus universitetą, nuo 1958 m. mokytojavo, nuo 1959 m. dirbo Lietuvių kalbos institute, daugiausia domėjosi lietuvių kalbos gramatika. Humanitarinių mokslų daktare tapo 1966 metais. Kalbininkės disertacijos tema – „Galininko prielinksnių reikšmės ir vartojimas dabartinėje lietuvių kalboje“. Šia tema Elena taip pat paskelbė straipsnių apie kitų lietuvių kalbos prielinksnių vartojimą (LKK 7, 1964; 9, 1967; 15, 1974; 25, 1986; 28, 1989; 33, 1995 ir kt.). Akademinės „Lietuvių kalbos gramatikos“ (1–3, 1965–76), lietuvių kalbos gramatikos rusų kalba (1985), lietuvių kalbos gramatikos anglų kalba (1977), „Dabartinės lietuvių kalbos gramatikos (1994, 1997) viena iš autorių. Taip pat parašė knygas „Vietą nusakome įvairiai“ (1995), „Dabartinės lietuvių kalbos sintaksiniai sinonimai“ (1998). Už darbą prie akademinės „Lietuvių kalbos gramatikos“ kartu su kitais autoriais 1977 metais apdovanota Lietuvos valstybine premija.