Tarptautinės mokslinės konferencijos „Kalbų ir tarmių transformacijos“ akimirkos

2017 m. spalio 19–20 d. Lietuvių kalbos institute vyko tarptautinė mokslinė profesoriaus Alekso Girdenio (1936–2011) atminimui skirta konferencija KALBŲ IR TARMIŲ TRANSFORMACIJOS.

Konferencijoje Profesoriaus Alekso Girdenio mokiniai ir kiti mokslininkai iš Lietuvos, Latvijos ir Švedijos dalinosi naujausiais mokslinių tyrimų rezultatais ir aktualijomis iš lietuvių, latvių ir kitų kalbų ir tarmių fonetikos ir fonologijos, akcentologijos, morfonologijos, žodžių darybos, leksikologijos, dialektologijos ir geolingvistikos, kalbos istorijos, kodifikacijos ir vartosenos tyrimais.

Pirmąją konferencijos dieną taip pat buvo aplankytas Profesoriaus Alekso Girdenio (1936–2011) kapas.

dr. Solveiga Čeirane (Rīgas Stradiņa universitāte), dr. Inese Indričāne (Latvijos universiteto Latvių kalbos institutas), dokt. Jana Taperte (Latvijos universitetas), doc. dr. Dzintra Šulce (Liepojos universitetas), dr. Jurgita Jaroslavienė (Lietuvių kalbos institutas), dr. Juris Grigorjevs (Latvijos universiteto Latvių kalbos institutas), dr. Kazimieras Garšva (Lietuvių kalbos institutas), dr. Jolita Urbanavičienė (Lietuvių kalbos institutas)

Daugiau konferencijos akimirkų.

Konferencijos atidarymas. Sveikinimo žodį taria akademikė prof. dr. Grasilda Blažienė (Lietuvių kalbos institutas)

Konferencijos atidarymas. Sveikinimo žodį taria akademikas prof. dr. Bonifacas Stundžia (Vilniaus universitetas)

Plenariniam posėdžiui vadovauja prof. dr. Birutė Jasiūnaitė (Vilniaus universitetas) ir dr. Asta Leskauskaitė (Lietuvių kalbos institutas) 

Pranešimą skaito dr. Vilija Ragaišienė (Lietuvių kalbos institutas) KUPIŠKĖNŲ KIRČIO ATITRAUKIMO REIŠKINIAI: GRETINAMOJI ANALIZĖ