Lietuvių kalbos instituto mokslininkės paskirtos „Europos kalbų atlaso“ komiteto narėmis

Norime pasidžiaugti, kad Rumunijos akademijos „Iorgu Iordan – Al. Rosetti“ lingvistikos instituto prašymu sudarytas Nacionalinio Europos kalbų atlaso (ALE) komitetas, kurio narėmis paskirtos Lietuvos mokslininkės:

Prof. dr. Danguolė Mikulėnienė (Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro vadovė, vyriausioji mokslo darbuotoja) – pirmininkė.
Dr. Rima Bakšienė (Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro vyriausioji mokslo darbuotoja) – narė.
Dr. Agnė Čepaitienė (Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro mokslo darbuotoja) – narė.

Kviestiniai komiteto nariai:

Prof. dr. Dalia Pakalniškienė (Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Filologijos katedros profesorė) – narė.
Doc. dr. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė (Vilniaus universiteto Taikomosios kalbotyros instituto Lietuvių kalbos katedros docentė) – narė.