Lietuvių kalbos instituto mokslininkas dalyvavo konferencijoje „Žemė prašo nepamiršti vardų“

Lapkričio 13 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko Seimo Kultūros komiteto ir Etninės kultūros globos tarybos (EKGT) rengta konferencija „Žemė prašo nepamiršti vardų“, skirta Vietovardžių metams paminėti. Konferencijai pirmininkavo Seimo narys Stasys Tumėnas ir EKGT pirmininkė doc. dr. Dalia Urbanavičienė.

Renginyje pristatyta doc. dr. Filomenos Kavoliutės knyga „Žemė prašo nepamiršti vardų. Mūsų mirusių kaimų knyga“. Ši knyga – sovietmečiu suardytų, sunykusių Lietuvos kaimų ir viensėdžių sąvadas. Taip pat supažindinta ir su Lietuvos vietovardžių išsaugojimo gairių projektu.

Konferencijos atidarymo žodį tarė Seimo Kultūros komiteto pirmininkas Ramūnas Karbauskis, laikinosios Etninės kultūros grupės atstovai. Pranešimus skaitė Seimo narys dr. Stasys Tumėnas (Vietovardžių metų patirtys: darbai ir iššūkiai), dr. Filomena Kavoliutė (Žemė prašo nepamiršti vardų. Mūsų mirusių kaimų knyga), EKGT pirmininkė dr. Dalia Urbanavičienė (Vietovardžių išsaugojimo gairių projekto pristatymas), Kuršių nerijos nacionalinio parko direktorė Aušra Feser (Ar susigrąžinsime senuosius Kuršių nerijos vietovardžius?). Lietuvių kalbos instituto (LKI) Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro mokslininkas dr. Laimutis Bilkis, kurio pranešimo tema buvo Svarbiausi vietovardžių išsaugojimo ir sklaidos darbai, kalbėjo apie būtinybę perkelti svarbiausius LKI esančius vietų vardų išteklius į internetą, apie „Lietuvos vietovardžių žodyno“ išorinio vertinimo neadekvatumą, svarbiausių valstybinių DB ir kadastrų papildymo reikalingumą.

Prieš konferenciją vyko spaudos konferencija, kurioje dalyvavo visi pranešimų autoriai.

Po konferencijos bus toliau rengiamas Vietovardžių išsaugojimo gairių projektas ir pildoma paraiška Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui dėl vietovardžių įtraukimo į Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. Prie šių dokumentų rengimo prisideda ir LKI vardynininkai.

Daugiau žr.: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35449; https://www.youtube.com/watch?v=e_RwZy6veG4

Laimutis Bilkis