Lietuvių kalbos instituto mokslininkės dalyvavo Pirmajame tarptautiniame etnolingvistikos kongrese

2021 m. birželio 20–24 dienomis Lenkijoje, Liubline, vyko Pirmasis tarptautinis etnolingvistikos kongresas. Šiame mokslo renginyje nuotoliniu būdu dalyvavo ir Lietuvių kalbos instituto mokslininkės: dr. Galina Miškinienė, dr. Vilija Ragaišienė, dr. Vilija Sakalauskienė ir dr. Jūratė Pajėdienė.

Dr. Galina Miškinienė kongrese skaitė pranešimą „Motinos atvaizdas Lietuvos ir Lenkijos totorių rankraščiuose“, dr. Vilija Sakalauskienė – „Žmogaus kaip bendruomenės nario nuostatos lietuvių tarmių paremijose“, dr. Vilija Ragaišienė – „Mirties raiška pietų aukštaičių šnektose“, dr. Jūratė Pajėdienė – „Sapno naratyvas žemaičių kasdienybės diskurse (remiantis XX amžiaus II pusės paveldu)“.

„Pirmasis tarptautinis etnolingvistikos kongresas Liubline sutelkė įvairių šalių etnolingvistus, kurie pasidalija savo naujų tyrimų rezultatais. Puikiai organizuotos diskusijos padeda įsigilinti į kolegų tyrimų lauką, ragina ieškoti naujų temų ir metodų. Labai patinka pranešimai, kurie padeda pažinti tautos mąstymą ir savitumą“, – teigė dr. Galina Miškinienė.

„Didelį įspūdį kongrese padarė temų įvairovė, dalyvių gausa ir tai, kad dalyvauja mokslininkai iš viso pasaulio“, – sakė dr. Vilija Ragaišienė.

Džiaugiamės, kad Lietuvių kalbos instituto mokslininkai aktyviai dalyvauja tarptautiniuose mokslo renginiuose.