Lietuvių kalbos instituto mokslininkai dalyvauja tarptautinėje baltistikos mokslinėje konferencijoje „Forms of freedom – Literature. Culture. Language“

Rugsėjo 20–21 dienomis nuotoliniu būdu Varšuvos universitete vyksta tarptautinė baltistikos mokslinė konferencija „Forms of freedom – Literature. Culture. Language“, kurioje nagrinėjami įvairūs laisvės aspektai: jos formos, pasekmės ir pokyčiai. Konferencijoje nuotoliniu būdu dalyvauja ir Lietuvių kalbos instituto mokslininkai.

Pirmąją konferencijos dieną pranešimus skaitė šie Lietuvių kalbos instituto mokslininkai: dr. Daiva Murmulaitytė (pranešimo tema – „Laisvojo stiliaus pavieniai dariniai „Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne“), Agnė Aleksaitė (tema – „Laisvėjanti lietuvių kalbos naujadarų daryba: kontaminacinių darinių atvejis“).

Antrąją konferencijos dieną pranešimus skaitys dr. Veslava Čižik-Prokaševa (tema – „Lietuvos lenkai pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais“), dr. Anželika Smetonienė (tema – „Leksemų „laisvė“ ir „laisvas“ atitikmenys senuosiuose lietuvių kalbos raštuose“), dr. (HP) Kazimieras Garšva (tema – „Vakarinis lietuvių kalbos vardynas“) ir dr. Alma Ragauskaitė (tema – „Škotų asmenvardžių fenomenas XVII–XVIII a. Kėdainių aktų knygose – miesto daugiakultūrės ir daugiatautės bendruomenės laisvės atspindys“).

Visą konferencijos programą rasite čia.