Lietuvių kalbos institute nuotoliniu būdu įvyko tarptautinė mokslinė konferencija

Rugsėjo 8–10 dienomis Lietuvių kalbos institute nuotoliniu būdu vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Kalbų ir kultūrų sąveika Europoje: paribių zonos ir kontaktinės erdvės“, kurią organizavo Lietuvių kalbos institutas ir Lenkijos mokslų akademijos Slavistikos institutas. Konferencijoje pranešimus skaitė mokslininkai iš Vilniaus, Varšuvos, Poznanės, Krokuvos, Gožuvo, Torunės, Zelionos Guros, Kijevo, Lucko, Rygos ir net Tokijo!

Konferencijos plenariniam posėdžiui pirmininkavo prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė, prof. habil. dr. Anna Zielińska. Pirmajam konferencijos posėdžiui pirmininkavo dr. Jolita Urbonavičienė ir prof. habil. dr. Maksim Duszkin. Antrajam posėdžiui – dr. Anželika Gaidienė ir dr. Daria Ławrynow. Trečiajam posėdžiui – akad. prof. habil. dr. Grasilda Blažienė. Ketvirtajam posėdžiui – dr. Inga Strungytė-Liugienė ir prof. habil. dr. Anna Weronika Brzezińska. Penktajam posėdžiui – Nida Poderienė ir doc. dr. Eлeнa Кpюкoвa. Šeštajam posėdžiui – dr. Darius Ivoška ir prof. dr. Oкcaнa Никa. Septintajam posėdžiui – dr. Nadežda Morozova. Aštuntajam posėdžiui – dr. Violeta Meiliūnaitė ir prof. habil. dr. Ewa Dzięgel. Devintajam posėdžiui – dr. Jūratė Pajėdienė ir habil. dr. Gabriela Dziamska-Lenart. Dešimtajam posėdžiui – dr. Aurelija Tamulionienė. Baigiamajam konferencijos posėdžiui – dr. Vilija Sakalauskienė ir dr. Małgorzata Kasner.

Dėkojame visiems mokslininkams, dalyvavusiems tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Kalbų ir kultūrų sąveika Europoje: paribių zonos ir kontaktinės erdvės“, už turiningus ir įdomius pranešimus!

Konferencijos pranešimų anotacijas rasite čia.

Trečiosios konferencijos dienos akimirkos užfiksuotos nuotraukose.