Lietuvių kalbos institutas pasirašė dvi bendradarbiavimo sutartis

Džiugiai informuojame, kad Lietuvių kalbos institutas pasirašė dvi bendradarbiavimo sutartis. Nuo šiol aktyviai bendradarbiausime su Vengrijos Debreceno universitetu bei Vilniaus universitetu. 

Bendradarbiavimas su Debreceno universitetu apims bendrus mokslinius tyrimus, susijusius su kalbų studijomis, bendrų mokslo renginių (seminarų, konferencijų ir pan.) organizavimą, mokslinių tyrimų ir paskaitų, išspausdintų kaip rankraščių, publikavimą abiejų šalių periodiniuose leidiniuose bei keitimąsi patirtimi tarp mokslo darbuotojų, leidinių mainus. 

Kartu su Vilniaus universitetu bendradarbiausime atlikdami bendrus mokslinius tyrimus, kartu rengsime konferencijas, seminarus, kitus renginius, rengsime ir vykdysime bendrus mokslo ir mokslo taikomuosius projektus, rengsime ir skelbsime bendrus leidinius, vykdysime leidinių mainus. Taip pat suteiksime galimybę Vilniaus universiteto ir Lietuvių kalbos instituto darbuotojams mokslo tiriamajam darbui nustatyta tvarka naudotis vieni kitų fondais, archyvais, bibliotekomis, duomenų bazėmis ir pan., keisimės patirtimi tarp mokslo darbuotojų bei skatinsime mokslininkus skaityti paskaitas bendradarbiaujančios šalies darbuotojams ir studentams, vadovauti studentų ir doktorantų moksliniams darbams, taip pat studentų praktikai.