Lietuvių kalbos institutas kibernetinio saugumo pratybose „Kibernetinis skydas 2019“

„Kibernetinis skydas 2019“ yra kasmetinės kibernetinio saugumo pratybos, kurias organizuoja ir vykdo Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos. Pratybos, kurių tikslas – formuoti praktinius pratybų dalyvių kibernetinio saugumo įgūdžius, patikrinti kibernetinių incidentų valdymo procedūras, gerinti bendradarbiavimą tarp kibernetinius incidentus valdančių ir tiriančių institucijų ir kibernetinio saugumo subjektų (valstybės informacinius išteklius valdančių ir / arba tvarkančių organizacijų), vyko spalio 22–24 d. gyvai realiu laiku dalyvių darbo vietose. Šiais metais pratybose dalyvavo ir Lietuvių kalbos institutas. Dalyvių veiksmus pratybose stebėjo, vertino ir apibendrino Instituto vietinis instruktorius – direktoriaus pavaduotoja dr. Vilija Sakalauskienė. Praktinės treniruotės tikrai pravers kasdienėje veikloje. Turime suprasti, kad kibernetinis saugumas nėra vien tik informacinių technologijų specialistų kompetencijos ir techninės įrangos klausimas.