Kviečiame į mokslinę konferenciją „Reformacija ir Senoji Lietuvos raštija“

2017 m. lapkričio 17 d. kviečiame į mokslinę konferenciją „Reformacija ir Senoji Lietuvos raštija“ (XVII Jurgio Lebedžio skaitymai), skiriamą Reformacijos 500 metų sukakčiai ir Jono Berento (1667–1737), Prūsų Lietuvos liuteronų kunigo, religinių leidinių vertėjo bei redaktoriaus, gimimo 350 metų jubiliejui.

Konferencijos programa

Konferencija vyks Lietuvių literatūros ir tautosakos institute (Antakalnio g. 6, Vilnius).

Pradžia 9 val.