Konferencija „Atkurtam lietuvių kalbos statusui – 30“

Lapkričio 19 d., pirmadienį, Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija ir Valstybinė lietuvių kalbos komisija surengė konferenciją „Atkurtam valstybinės lietuvių kalbos statusui – 30“. Prieš 30 metų, 1988 m. lapkričio 18 d., LSSR Aukščiausioji Taryba pripažino lietuvių kalbą valstybine – tuometinės sovietinės Lietuvos Konstitucija buvo papildyta straipsniu, įteisinančiu lietuvių kalbos vartojimą viešojo gyvenimo srityse.

Šiai progai paminėti skirtoje konferencijoje dalyvius pasveikino ir pirmai konferencijos daliai pirmininkavo Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotoja, Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos pirmininkė Irena Degutienė. Antrai daliai – Lietuvos Respublikos Seimo narė, Seimo Švietimo ir mokslo komiteto narė Aušra Papirtienė.

Pranešimus skaitė prof. dr. Danguolė Mikulėnienė – Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro vadovė, vyriausioji mokslo darbuotoja, 1992–1995 m. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos sekretorė, 1995–1998 m. Kalbos komisijos pirmininko pavaduotoja, 1998–2002 m. Kalbos komisijos pirmininkė; prof. dr. Irena Smetonienė – Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedros profesorė, 2002–2012 m. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė; doc. dr. Daiva Vaišnienė – Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narė, 2012–2017 m. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė; Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis; Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Vidmantas Povilionis; Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkė Birutė Jonuškaitė.