In memoriam Janas Peteris Locheris

2021 metai prasidėjo baltistų netektimis. Iš Šveicarijos pasiekė liūdna žinia. Iškeliavo garsusis Šveicarijos baltistas, tyręs lietuvių ir latvių kalbas, jautrus lietuvių poezijos žinovas Janas Peteris Locheris (1934 m. rugpjūčio 1 d. – 2021 m. sausio 21 d.). Nuo 1960 m. jo gyvenimas buvo glaudžiai susijęs su Berno universitetu. Profesorius puikiai mokėjo lietuvių ir latvių kalbas, studijavo slavų kalbas ir literatūrą, gėrėjosi mūsų poezija, rusų literatūra. Jo mokiniai Christophas Zürcheris, Simonas Christenas, Berhardas Wälchlis, kuris dabar yra Stokholmo universiteto profesorius, tęsė savo Mokytojo darbus, pridėdami dar ir kitų kalbų studijas. Reikėtų paminėti ir garsų istoriką, naujosios graikų kalbos tyrėją, poliglotą Ekkardą Wolfgangą Bornträgerį, studijavusį Berno universitete baltų ir slavų kalbas. Tikėtina, kad jis bendravo ir su Janu Peteriu. Profesorius drauge su ištikimu Lietuvių kalbos instituto bičiuliu Latvijos universiteto doc. dr. Edmundu Trumpa tyrė lietuvių ir rusų kalbų tarmių sintaksės ypatumus. Jo mokinys buvo ir kurį laiką Lietuvių kalbos institute dirbęs Markus Roduneris, pasukęs lietuvių grožinės ir mokslinės literatūros vertėjo į vokiečių kalbą keliu. Jano Peterio Locherio laikais baltistika kaip atskira specialybė užėmė deramą vietą Berno universitete. Kai 1999 m. Profesorius tapo emeritu, baltistikos specialybė buvo panaikinta. 2008 m. Lietuvių kalbos institutas drauge su Šveicarijos lietuvių bendruomene organizavo tikrai šaunią konferenciją, kuria buvo siekiama įkvėpti šveicarų kalbininkus vėl mesti rimtą žvilgsnį į baltistiką. Profesorius su pasididžiavimu ir apgailestavimu rodė jo sukauptą biblioteką Berno universitete, labai išgyveno dėl baltistikos likimo Šveicarijoje, ilgokai dar lankė universitetą. Jis vis kopė į baltistikos kalną, į kurį įkopti jau nebuvo jėgų. 2008 m. Janas Peteris Locheris buvo apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi. Jo mokslinei veiklai įtakos turėjo ir mišri šeima: tėvas buvo šveicarų pedagogas, o motina – čekė. Nuo 2000 m. Profesorius skaitė paskaitas Prahos Karolio universitete, buvo įvertintas Chabarovsko universiteto daktaro laipsniu. Pamename jo audringą būdą, kai kalba eidavo apie baltistiką, jis ja sirgte sirgo. Tegul jam tvyksi jau besiilsint prie Berno kalnų saulės spinduliai.