In memoriam Gertruda Bense’ė

Lietuvių kalbos institutą ir visą baltistų bendruomenę pasiekė liūdna žinia – vasario 10 dieną eidama 88-uosius metus Vokietijoje, Halėje, mirė dr. Gertruda Bense’ė, vokiečių baltistė, senosios lietuvių raštijos tyrėja, ilgametė Berlyno baltistų būrelio, vėliau Baltų studijų draugijos narė.

Lietuvos mokslo bendruomenė neteko nuoširdžios bičiulės, lietuvių kalbos mylėtojos, kuri tiesė kultūrinius tiltus, mezgė mokslinius ryšius tarp Vokietijos ir Lietuvos akademinių bendruomenių.

Prūsijos Lietuvoje, Pilkalnyje, gimusią dr. Gertrudą Bense’ę su Lietuva nuo vaikystės siejo ypatingas ryšys. Jį lėmė Antrojo pasaulinio karo paženklintos aplinkybės – jos ir artimųjų pasitraukimas iš Prūsijos Lietuvos į Jurbarko kraštą, kur ji keletą metų gyveno ir išmoko lietuvių kalbą. 1951 m. ji išvyko į Rytų Vokietiją, mokėsi Halberstadto gimnazijoje. Vėliau studijavo Halės–Vitenbergo Martyno Liuterio universitete, kur baigė germanistikos, bendrosios ir lyginamosios kalbotyros studijas bei įgijo lietuvių kalbos specialybę. 1961 m. apgynė daktaro disertaciją apie baltų kalbų būtojo laiko padalyvio kilmę. Per ilgus pedagoginės veiklos metus dr. Gertruda Bense’ė skaitė lyginamosios, bendrosios ir taikomosios kalbotyros dalykus, dėstė baltistikos kursą, mokė praktinės lietuvių kalbos. Šalia pedagoginio darbo dirbo ir mokslinį: parengė mokomąją lietuvių kalbos gramatiką (1991), paskelbė straipsnių gramatinės lietuvių kalbos sistemos klausimais, tyrė vokiečių indoeuropeisto, Halės universiteto profesoriaus Augusto Friedricho Potto (1802–1887) mokslinį palikimą ir lituanistines Halės tradicijas. Kiek vėliau jos moksliniai interesai pakrypo į lietuviškų protestantiškų giesmių istoriją: tyrė Didlaukių lietuvių kunigo Fabijono Ulricho Glazerio (1688–1747) himnodinį palikimą, giesmių genezę. Prūsijos Lietuvos giesmynams skirtą monografiją „Giedojam taw – Wir singen dir“. Zur Textgeschichte der preußisch-litauischen Gesangbücher im 18. Jahrhundert (2001) ji dedikavo savo senelio, Karaliaučiaus Lyvenikės bažnyčios kunigo Augusto Hundsdörfferio (1866–1940) ir mokslo bei gyvenimo bendražygio profesoriaus Karlo Ammerio (1911–1970) atminimui. Publikavo unikalų XVIII a. lituanistikos šaltinį Pienas mažiems vaikeliams. Vieni paskutinių dr. Gertrudos Bense’ės mokslo darbų pasirodė Lietuvoje, žurnale Archivum Lithuanicum.

Dr. Gertruda Bense’ė daugelį metų artimai bendravo su Lietuvos baltistais, lituanistais, senosios raštijos ir kultūros tyrėjais, globojo į Halę nuvykusius doktorantus, atvirai dalijosi mokslinėmis idėjomis, naujausiomis įžvalgomis, patarimais, iki paskutinių gyvenimo metų dalyvavo bendrose konferencijose, kongresuose. Bene paskutinį kartą dr. Gertrudos Bense’ės draugija Lietuvos mokslininkai galėjo džiaugtis 2018 m. gegužę Volfenbiutelyje, Hercogo Augusto bibliotekoje vykusioje tarptautinėje konferencijoje.

Toliau gyvuos baltistikai ir lituanistikai reikšmingi dr. Gertrudos Bense’ės darbai, iš atminties neišdils didžiulis žmogiškas gerumas.

Lietuvių kalbos instituto mokslo bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą dr. Gertrudos Bense’ės vaikams – Bernhildai ir Rolfui.