III tarptautinė terminologijos konferencija „Terminology – Heritage and Modernity“ Tbilisyje

2022 m. spalio 29–30 d. Sakartvelo sostinėje Tbilisyje įvyko III tarptautinė terminologijos konferencija „Terminologija – paveldas ir modernumas“ (Terminology – Heritage and Modernity). Konferenciją organizavo Valstybinio Ivane Javakhishvili Tbilisio universiteto Arnoldo Chikobavos lingvistikos institutas, minėto universiteto Humanitarinių mokslų fakultetas ir Valstybinis Akaki Tsereteli universitetas. Plenariniame posėdyje pranešimus skaitė keturi kviestiniai pranešėjai: Tarptautinio terminologijos informacijos centro (INFOTERM) direktorius Christianas Galinskis, Europos Parlamento Terminologijos koordinavimo padalinio (TermCoord) vadovas Rodolfo Maslias, Europos terminologijos asociacijos (EAFT) prezidentas Henrikas Nilssonas ir Rutė Costa iš Lisabonos NOVA universiteto.

Kaip pabrėžė viena iš pagrindinių konferencijos organizatorių, Arnoldo Chikobavos lingvistikos instituto Mokslinės terminologijos ir dvikalbių žodynų skyriaus ir Sakartvelo Vukolo Beridzės terminologijos asociacijos vadovė dr. Lia Karosanidzė, konferencijoje aptariamas istorinis palikimas, nagrinėjamos šių dienų terminologijos problemos ir aptariami Sakartvelo terminologijos ateities planai. Ji pasidžiaugė, kad viena konferencijos sekcija skirta Sakartvelo gastronomijos terminijai, o be kitų temų, keliuose pranešimuose nagrinėjamos teologijos terminijos problemos.

Konferencijoje dalyvavo Lietuvių kalbos instituto direktorė, Terminologijos centro vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Albina Auksoriūtė. Sveikinimo kalboje ji trumpai pristatė Lietuvių kalbos institutą, o pranešime „Lithuanian philosopher Stasys Šalkauskis and his terminological heritage“ nagrinėjo lietuvių filosofo Stasio Šalkauskio terminologinį palikimą: 1925 m. pradėtą spausdinti lietuvių terminologijos teorijos darbą Terminologijos teorija ir lietuviškoji filosofijos terminija ir filosofijos terminų žodyną Bendroji filosofijos terminija (1937).

Konferencijos svetainės adresas: https://ice.ge/of/?page_id=5900.