90-ojo jubiliejaus proga sveikiname habil. dr. Nijolę Sližienę!

Lietuvių kalbos instituto bendruomenės vardu sveikiname gramatikę habilituotą daktarę Nijolę Sližienę 90-ojo jubiliejaus proga. Dėkojame už ilgametį nuoširdų darbą Lietuvių kalbos institute ir linkime kuo geriausios sveikatos, ilgų ir šviesių gyvenimo metų!

Jubiliatė gimė 1932 m. lapkričio 7 d. Raseiniuose. Baigusi Vilniaus universitetą, N. Sližienė 1956 m. pradėjo dirbti Lietuvių kalbos ir literatūros institute (dabar – Lietuvių kalbos institutas), kur dirbo iki 2000 m. 1965 m. mokslininkė apgynė disertaciją „Sudurtinės veiksmažodžių formos lietuvių literatūrinėje kalboje“. 1994 m. už lietuvių kalbos veiksmažodžių valentingumo tyrinėjimus N. Sližienei suteiktas habilituoto daktaro laipsnis.

Vienas didžiausių ir svarbiausių N. Sližienės darbų – lietuvių kalbos gramatikų rašymas. Ji (kartu su kitais autoriais) rašė akademinę Lietuvių kalbos gramatiką (t. 2–3, 1971–1976 m.), Dabartinės lietuvių kalbos gramatiką (1994 m., 2005 m.), lietuvių kalbos gramatiką rusų (Grammatika litovskogo jazyka, 1985 m.) ir anglų (Lithuanian Grammar, 1997 m., 2006 m.) kalbomis. Už darbą prie gramatikų 1999 m. mokslininkė (kartu su kitais) apdovanota Lietuvos mokslo premija.

Turbūt svarbiausias N. Sližienės darbas – ilgus metus trukęs lietuvių kalbos veiksmažodžių valentingumo tyrinėjimas, kuris apibendrintas dvitomiame Lietuvių kalbos veiksmažodžių junglumo žodyne (2 t., 1994–2004 m.). Remdamasi valentingumo teorija, mokslininkė aprašė lietuvių kalbos sakinio branduolį ir jo modelius minėtose Dabartinės lietuvių kalbos gramatikoje ir lietuvių kalbos gramatikoje rusų kalba.

Taip pat N. Sližienė dėmesio skyrė kalbos praktikai ir rašybai. Ji (kartu su bendraautore) parašė Lietuvių kalbos rašybą ir skyrybą (1976 m., 1989 m., 1992 m.).

N. Sližienė paskelbė daug reikšmingų straipsnių gramatikos, valentingumo, kalbos kultūros, norminimo, rašybos klausimais.

2002 m. apdovanota Gedimino 4 laipsnio ordinu.