Geolingvistikos centro mokslininkių paskaitos gimnazistams

Prof. dr. Danguolė Mikulėnienė skaitė viešą paskaitą apie vietinių kalbos variantų tyrimus („Naujas požiūris į vietinius kalbos variantus: XXI a. pradžios tarmėtyra“)

2018 m. spalio 3 d. Kauno rajono Ežerėlio pagrindinės mokyklos ir Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos skyriaus moksleiviams ir mokytojams pasakota apie XXI a. pradžios tarmėtyrą.

Prof. dr. Danguolė Mikulėnienė skaitė viešą paskaitą apie vietinių kalbos variantų tyrimus („Naujas požiūris į vietinius kalbos variantus: XXI a. pradžios tarmėtyra“), dr. Laura Geržotaitė aptarė Ežerėlio jaunuolių (ne)tarminę savimonę atskleidžiančius vaizdinius („(Ne)tarminės kalbos zonos Ežerėlio jaunuolių žemėlapiuose“).

Dr. Laura Geržotaitė aptarė Ežerėlio jaunuolių (ne)tarminę savimonę atskleidžiančius vaizdinius („(Ne)tarminės kalbos zonos Ežerėlio jaunuolių žemėlapiuose“)
Prof. dr. Danguolė Mikulėnienė skaitė viešą paskaitą apie vietinių kalbos variantų tyrimus („Naujas požiūris į vietinius kalbos variantus: XXI a. pradžios tarmėtyra“)
Prof. dr. Danguolė Mikulėnienė skaitė viešą paskaitą apie vietinių kalbos variantų tyrimus („Naujas požiūris į vietinius kalbos variantus: XXI a. pradžios tarmėtyra“)