Geolingvistikos centras pradėjo nuotolinį mokslinių seminarų ciklą

2021 m. balandžio 6 d. Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centras pradėjo nuotolinį mokslinių seminarų ciklą „Lietuvių tarmių transkripcija Tarptautinės fonetinės abėcėlės (TFA) simboliais: galimybės ir probleminiai atvejai“.

Balandžio 6 d. vyko pirmasis ciklo seminaras – „Bendrieji transkripcijos principai. TFA ženklų sistemos apžvalga. Lietuvių tarmių garsiniams vienetams siūlomi TFA simboliai“. Seminarą vedė doc. dr. Rima Bakšienė.

Dalyviai, išklausę pirmąjį ciklo seminarą, dėkojo lektorei doc. dr. R. Bakšienei ir Geolingvistikos centrui už aktualią, naudingą ir aiškiai išdėstytą informaciją, kurią galima praktiškai pritaikyti dirbant su tarmių medžiaga.

Antrasis ciklo seminaras vyks gegužės 4 d. Jame lektorė doc. dr. R. Bakšienė apžvelgs ir nagrinės aukštaičių tarmių transkripciją TFA simboliais, išskirdama sudėtingesnius atvejus.