Akademinė popietė „(Ne)atrasti Pakaunės turtai: kalbinis variantiškumas sociogeolingvistikos požiūriu“

Kovo 1 d. Vilniaus universiteto Kauno fakultete vyko akademinė popietė „(Ne)atrasti Pakaunės turtai: kalbinis variantiškumas sociogeolingvistikos požiūriu“. Jos metu buvo pristatytas vykdytas kompleksinis kalbos tyrimas, atskleidęs Kauno rajono vietinių kalbinių variantų įvairovę ir daugiasluoksniškumą. Atliktas tyrimas bus išsamiau pristatytas ir pasirodysiančioje monografijoje.

Popietėje dalyvavo Lietuvių kalbos instituto mokslininkai – prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė, doc. dr. Rima Bakšienė, dr. Laura Brazaitienė, dr. Simona Vyniautaitė, dokt. Aidas Gudaitis, dokt. Žydrūnas Šidlauskas. Sveikinimo žodį susirinkusiems tarė Lietuvių kalbos instituto direktorė dr. Albina Auksoriūtė. Renginį moderavo direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams dr. Aurelija Tamulionienė.

Dalijamės renginio akimirkomis.