60-ojo jubiliejaus proga sveikiname Violetą Černiutę

Jubiliejaus proga sveikiname Violetą Černiutę!

Violeta Černiutė gimė 1963 m. kovo 30 d. Puožo kaime, Kupiškio rajone. Mokėsi Kupiškyje, studijavo Šiaulių universitete. Nuo 1996 m. dirbo Lietuvių kalbos instituto Žodynų skyriuje (vėliau – Leksikografijos centras, dabar – Bendrinės kalbos tyrimų centras) jaunesniąja mokslo darbuotoja. Violeta atliko Lietuvių kalbos žodyno tarmių kartotekos leksikografinę duomenų patikrą, pati rinko žodžius žodynui, kartu su kitais rašė ir redagavo Bendrinės lietuvių kalbos žodyno tekstą, yra viena iš Tarptautinių žodžių žodyno (2010) autorių.

Jos tyrimų sritys: leksikologija, leksikografija, kalbos kultūra, stilistika. Ypač daug dėmesio skyrė muzikos, dailės, choreografijos leksikai.

Paskelbė straipsnių leksikos ir kt. klausimais mokslo žurnaluose Acta Linguistica Lithuanica, Bendrinė kalba, straipsnių rinkiniuose Skoliniai ir bendrinė lietuvių kalba, Leksikografija ir leksikologija, Rytų aukštaičių patarmė: kaita ir pokyčiai, Valoda dažādu kultūru kontekstā, žurnale Gimtoji kalba.

Išbandė ir vertėjos plunksną – iš italų kalbos išvertė Alessandros Apiano romaną Draugužės (2006).

Lietuvių kalbos instituto, o ypač Bendrinės kalbos tyrimų centro, bendruomenės vardu sveikiname Violetą Černiutę 60-ojo jubiliejaus proga. Dėkojame už ilgametį nuoširdų darbą Institute ir linkime šviesių bei prasmingų gyvenimo metų!