2023 m. Vilniaus knygų mugė. Doc. dr. Galinos Miškinienės sudaryto leidinio „The Kitab of Ivan Lutskevich a Monument of Lithuanian Tatar Culture“ pristatymas

Šių metų vasario 24 d. 15 val. parodų ir kongresų centro LITEXPO 5.5 salėje vyks Raštijos paveldo tyrimų centro vyriausiosios mokslo darbuotojos doc. dr. Galinos Miškinienės sudaryto leidinio The Kitab of Ivan Lutskevich a Monument of Lithuanian Tatar Culture pristatymas. Renginyje dalyvaus doc. dr. Galina Miškinienė (sudarytoja), prof. habil. dr. Sergejus Temčinas, doc. dr. Grigorijus Potašenko, prof. dr. Egdūnas Račius, dr. Lina Leparskienė. Moderatorius − doc. dr. Sigitas Narbutas.

Pristatoma knyga skirta vienam svarbiausių Lietuvos totorių rankraščių – Ivano Luckevičiaus kitabui (XVIII a. pirmoji pusė). Šiuo rankraščiu susidomėta XX a. pradžioje, jį radus Keturiasdešimt Totorių kaime. Surašytas trimis, o kartais ir keturiomis kalbomis, rankraštis yra savotiškas musulmonų katekizmas, kuriame pateikiama informacija apie svarbiausias musulmonų šventes, šventus mėnesius, dienas ir naktis, Ramadano pasninką, maldas ir t. t. Rankraščio kultūrinę vertę ir svarbą atspindi jame surinkti tekstai, liudijantys vienos iš seniausių Rytų Europoje apsigyvenusių musulmonų bendruomenės vertybes ir prioritetus. Knygą sudaro įvadas, transliteruotas tekstas, rankraščio vertimas į anglų kalbą, sąvokų ir terminų, asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės. 2009 m. Lietuvių kalbos instituto išleistas I. Luckevičiaus kitabo leidimas buvo skirtas Lietuvos auditorijai, o 2021 m. pasirodęs angliškas papildytas leidimas atveria galimybę su unikaliu LDK totorių rankraštiniu palikimu supažindinti tarptautinę bendruomenę. Renginio metu bus kalbama apie Lietuvos totorių kultūrą, religiją, papročius ir galimybę išlaikyti savo tapatybę.

Po renginio 16:00−16:30 val. Lietuvių kalbos instituto stende (3.65) bus dalijami autografai.

Maloniai kviečiame dalyvauti!