Vietovardžių metams skirtas seminaras

2019 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Baltojoje salėje vyko šios ministerijos ir Valstybinės kalbos inspekcijos organizuotas Vietovardžių metams skirtas seminaras, kuriame dalyvavo daugelio savivaldybių kalbos tvarkytojai, lituanistai ir kiti vietovardžių likimui neabejingi klausytojai. Sveikinimo ir įžangos žodžius tarė LR kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas, Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas Donatas Smalinskas.

Seminare dalyvavo LKI Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro darbuotojai: centro vadovė prof. dr. Grasilda Blažienė, Dalia Sviderskienė, o dr. Laimutis Bilkis skaitė pranešimą „Vietovardžių vartosenos, sklaidos ir tyrimų aktualijos“. L. Bilkis kalbėjo apie tai, kas slypi klasika tapusiuose Kazimiero Būgos žodžiuose, apibūdinančiuose vietovardžių svarbą, svarstė, kaip kalbos dalykais savivaldybėse besirūpinantys darbuotojai, bendradarbiaudami su LKI vardyno tyrėjais, galėtų prisidėti prie vietų vardų išsaugojimo ir sklaidos, apžvelgė, ką patys LKI mokslininkai veikia vietovardžių sklaidos ir tyrimų srityse.

Šiame seminare doc. dr. Filomena Kavoliutė kalbėjo apie gyvenamųjų vietovių ir jų vardų nykimo skaudulius, VĮ „GIS-Centro“ atstovas pristatė oficialų Lietuvos vietovardžių erdvinių duomenų rinkinį, žurnalo „Gimtoji kalba“ vyriausioji redaktorė Rita Urnėžiūtė apibendrino naujų gyvenamųjų kvartalų pavadinimų kūrimo polinkius, Valstybinės kalbos inspekcijos vyriausioji inspektorė Ramunė Kanišauskaitė apžvelgė informaciją apie vietovardžius savivaldybių interneto svetainėse, o kelių savivaldybių kalbos tvarkytojos supažindino su įvykusiais Vietovardžių metams skirtais renginiais.

Seminaras buvo dar vienas gražus, gerai organizuotas ir prasmingas Vietovardžių metų renginys.

Apie seminarą dar žr. https://lrkm.lrv.lt/lt/naujienos/kulturos-ministerijoje-minimi-vietovardziu-metai; https://vki.lrv.lt/lt/naujienos/inspekcija-minejo-vietovardziu-metus.

Informaciją parengė Laimutis Bilkis, nuotraukos – Valstybinės kalbos inspekcijos.