Spalio 13 d. prasideda XIII tarptautinis baltistų kongresas „Baltų kalbos laike ir erdvėje“

Spalio 13–15 d. nuotoliniu būdu vyks XIII tarptautinis baltistų kongresas „Baltų kalbos laike ir erdvėje“, kuriame dalyvaus ir Lietuvių kalbos instituto mokslininkai. Kongresą organizuoja Latvijos universitetas.

Baltistų kongresą sudarys teminės sekcijos: kalbos istorijos, gramatikos, onomastikos, sociolingvistikos.

Iš Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro pranešimus skaitys: centro vadovė prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė („Tarmių ribų dekonstrukcija moderniosios dialektologijos metodais“), dr. Rima Bakšienė („Tarminio požymio vertės kaita: vakarų aukštaičių kauniškių arealai ir jų diferenciniai požymiai“), dr. Agnė Čepaitienė ir Aidas Gudaitis („Sociokultūrinių tinklų tyrimo modelis tarmės kaitai nustatyti“), dr. Dalia Kiseliūnaitė („Veiksmažodžių galūnių ilgumas XX a. pab. kuršininkų kalboje“), dr. Asta Leskauskaitė („Trends of the change of the subdialects in the Alytus district“), dr. Violeta Meiliūnaitė („Vietinių ir globaliųjų kontekstų raiška Šalčininkų rajono kalbiniame kraštovaizdyje“), Žydrūnas Šidlauskas („Kauno marių dugno tarminio ploto rekonstrukcija“), dr. Nijolė Tuomienė („Kalbų kaita Pietryčių Lietuvos paribyje: neslaviškos dabartinės baltarusių tarmės ypatybės“).

Iš Lietuvių kalbos instituto Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro pranešimus skaitys: centro vadovė akad. prof. habil. dr. Grasilda Blažienė („Naujas žvilgsnis į prūsų asmenvardžius“), dr. Laimutis Bilkis („Dėl lietuvių vietovardžių su šaknimis juj– / jūj“), dr. (HP) Kazimieras Garšva („Baltų kalbų plotai ir jų substratas“), dr. Darius Ivoška („Baltų istorinis vardynas – tyrimų aktualijos, iššūkiai ir lūkesčiai“), dr. Alma Ragauskaitė („XVII amžiaus Kėdainių miestiečių lietuviškos kilmės asmenvardžiai“), Dalia Sviderskienė („Kaukãzas lietuvių vietovardžiuose: pažinimas ir žinojimas“), prof. dr. Dalia Pakalniškienė („Intarpiniai ir sta kamieno deverbatyvai XVI–XVII a. lietuvių raštijoje“ ir „Šiaurės žemaičių somatonimai: BURNOS konceptualiųjų požymių paieškos“), dr. Dovilė Tamulaitienė („Dėl lietuvių priesaginių hidronimų šakninio kirčiavimo“).

Iš Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro pranešimus skaitys: dr. (HP) Rita Miliūnaitė („Pagrindiniai bendrinės lietuvių kalbos vadovai ir jų rekomendacijų struktūra“), dr. Jolita Urbanavičienė drauge su Jana Taperte (Latvijos universitetas) („Dabartinių baltų kalbų nosinių sonantų akustiniai požymiai: naujausi lyginamieji tyrimai“).

Iš Lietuvių kalbos instituto Raštijos paveldo tyrimų centro pranešimus skaitys: centro vadovė dr. Birutė Triškaitė („Jono Berento giesmyno antrasis leidimas (1735): kiekybinės ir kokybinės slinktys“), dr. Inga Strungytė-Liugienė („Mikelis Šapalas – surinkimininkų raštijos kūrėjas“), dr. Mindaugas Šinkūnas („Surastas antrasis „Knygos nobažnystės“ postilės pirmojo leidimo egzempliorius (1653)“).

Kongreso programą rasite čia.